Studiehåndbogen

Få svar på dine spørgsmål om forskellige emner der vedrører HHX på Køge Handelsskole

Handelsgymnasiet

 • Studieretninger

  På handelsgymnasiet på Køge Handelsskole tilbyder vi seks forskellige studieretninger og ti linjer. Alle studieretninger indeholder undervisning i studieretningsfag, obligatorieske fag, studieområdet og valgfag. En studieretning indeholder to studieretningsfag.

  Vores studieretninger:

  International

  • International Business Studies - IBS
   • International økonomi A
   • Afsætning A
  • Global Business Studies in English - GBS                                         
   • International økonomi A
   • Afsætning A

  Iværksætter

  • Innovation
   • Afsætning A
   • Innovation B

  Matematik / Økonomi

  • Global Mathematics 
   • International økonomi A
   • Matematik A
  • Business Economics
   • Virksomhedsøkonomi A
   • International økonomi A
  • Business Mathematics
   • Matematik A
   • Virksomhedsøkonomi A

  Marketing

  • Marketing
   • Afsætning A
   • Tysk A eller Fransk A
  • Business Communication
   • Afsætning A
   • Virksomhedsøkonomi A

  Sprog

  • Global Language Studies
   • Spansk A
   • Tysk A
   • Fransk A
   • Kinesisk A

  IT

  • Digital Business
   • Virksomheds økonomi A
   • IT A
 • Obligatoriske fag
  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Afsætning B
  • International økonomi B
  • Historie B
  • Erhvervsjura C
  • Matematik B
  • Samfund C
 • Valgfag

  Business Economics:

   

   

  Med Spansk A/ Fransk A / Kinesisk A:

   

   

  Har du følgende muligheder

  2. år:

  3. år:

                                                                 A:

  1 C fag

   

  Med Tysk B:

   

   

  Har du følgende muligheder

  2. år:

  3. år:

                                                                 A:

  1 C fag

  Matematik A

                                                                 B:

  1 C fag

  Tysk A

                                                                 C:

  Samfundsfag C

  1 C fag

                                                                 D:

  1 C fag

  1 C fag

   

  Business Mathematics:                               

   

                               

  Med Spansk A/ Fransk A / Kinesisk A:

   

   

  Har du følgende muligheder

  2. år:

  3. år:

                                                                 A:

  1 C fag

   

  Med Tysk B:

   

   

  Har du følgende muligheder

  2. år:

  3. år:

                                                                 A:

  1 C fag

  1 C fag

   

  Marketing/Sprog:

   

   

  Med Spansk A/ Fransk A / Kinesisk A:

   

   

  Har du følgende muligheder

  2. år:

  3. år:

                                                                 A:

  1 C fag

   

                                                                 B:

  Matematik B

   

                                                                 C:

  Samfundsfag C

  1 C fag

   

  Innovation:

   

   

  Med Spansk A/ Fransk A / Kinesisk A:

   

   

  Har du følgende muligheder

  2. år:

  3. år:

                                                                 A:

  1 C fag

   

                                                                 B:

  Matematik B

   

  Med Tysk B:

   

   

  Har du følgende muligheder

  2. år:

  3. år:

                                                                 A:

  1 C fag

  1 C fag

                                                                 B:

  Matematik B

  1 C fag

                                                                 C:

  Samfundsfag C

  1 C fag

                                                                 D:

  1 C fag

  Tysk A

   

  IBS:

   

   

  Med Spansk A/ Fransk A / Kinesisk A:

   

   

  Har du følgende muligheder

  2. år:

  3. år:

                                                                 A:

  1 C fag

   

                                                                 B:

  Matematik B

   

  Med Tysk B:

   

   

  Har du følgende muligheder

  2. år:

  3. år:

                                                                 A:

  1 C fag

  1 C fag

                                                                 B:

  Matematik B

  1 C fag

                                                                 C:

  Samfundsfag C

  1 C fag

                                                                 D:

  1 C fag

  Tysk A

   

  ILS:

                          

   

  Med Spansk A/ Tysk A:

   

   

  Har du følgende muligheder

  2. år:

  3. år:

                                                                 A:

  1 C fag

   

                                                                 B:

  Matematik B

   

   

   

  IBS English:

   

   

  Med Spansk A/ Fransk A / Kinesisk A:

   

   

  Har du følgende muligheder

  2. år:

  3. år:

                                                                 A:

  1 C fag

   

                                                                 B:

  Matematik B

   

  Med Tysk B:

   

   

  Har du følgende muligheder

  2. år:

  3. år:

                                                                 A:

  1 C fag

  1 C fag

                                                                 B:

  Matematik B

  1 C fag

                                                                 C:

  Samfundsfag C

  1 C fag

                                                                 D:

  1 C fag

  Tysk A

   

  Idræt:

   

   

  Med Spansk A/ Fransk A / Kinesisk A:

   

   

  Har du følgende muligheder

  2. år:

  3. år:

                                                                 A:

  Idræt B + 1 C fag

   

                                                                 B:

  Idræt B + Matematik B

   

  Med Tysk B:

   

   

  Har du følgende muligheder

  2. år:

  3. år:

                                                                 A:

  1 C fag

  1 C fag

                                                                 B:

  Matematik B

  1 C fag

                                                                 C:

  Samfundsfag B

  1 C fag

                                                                 D:

  1 C fag

  Tysk A

   

  Du vælger studieretning, når du tilmelder dig uddannelsen. Hvis du fortryder dit valg af studieretning, har du mulighed for at vælge om i december på 1. år. Omvalget foregår via Lectio. Det er skolen der beslutter, hvilken ny klasse på studieretningen du bliver placeret i.

  A- valgfag

   • Kinesisk
   • Spansk
   • Fransk
   • Tysk
   • Matematik                              

  B- valgfag

   • Matematik
   • Samfund
   • Tysk  

  C- valgfag

   • Finansiering
   • Kulturforståelse
   • Retorik
   • Mediefag
   • Markedskommunikation
   • Innovation
   • Idræt 
   • Psykologi

  Du skal vælge alle dine valgfag for hele uddannelsen i januar på 1. år. Hvis du fortryder dit valg, har du mulighed for at vælge om inden for de første tre uger efter sommerferien på 2. år. Du skal henvende dig til din studievejleder, hvis du ønsker at ændre dit valgfag. Vær opmærksom på, at hvis du fortryder dit valg af samfundsfag B eller matematik B, kan du blive udtrukket til eksamen i samfundsfag C eller matematik C på 2. år.

Studieområdet

SO1

Studieområdet medvirker til, at eleverne videreudvikler forståelse af sig selv som individer og borgere i et demokratisk samfund, styrker evnen til at forholde sig ræsonnerende til omverdenen og udvikler forståelsen af menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer.

Studieområdet 1 (grundforløb)

Der er 3 obligatoriske områder. Kultur og sprog, det samfundsøkonomiske og det erhvervsøkonomiske. SO1 afsluttes med en obligatorisk intern prøve. Prøven skal gennemføres for at fortsætte på 2. år.   

HHx-bekendtgørelsen

SO2

Studieområdet medvirker til, at eleverne videreudvikler forståelse af sig selv som individer og borgere i et demokratisk samfund, styrker evnen til at forholde sig ræsonnerende til omverdenen og udvikler forståelsen af menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer.                                                          

Studieområde 2 (erhvervscase)

Der er 3 obligatoriske afleveringsopgaver med fremlæggelse indeholdende fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi som indgår med ca. lige store andele. Området kan blive udtrukket til sommereksamen.

HHx-bekendtgørelsen

SO3

Studieområdet medvirker til, at eleverne videreudvikler forståelse af sig selv som individer og borgere i et demokratisk samfund, styrker evnen til at forholde sig ræsonnerende til omverdenen og udvikler forståelsen af menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer.

Studieområde 3 (det internationale område)

Indeholdende fagene: Dansk, Samtidshistorie, International økonomi og fremmedsprog indgår med ca. lige store andele. Området kan blive udtrukket til sommereksamen.

HHx-bekendtgørelsen

Progression i studieområdet

Koordinatorerne for de tre overordnede områder i studieområdet har sammen udarbejdet en progressionsplan for det samlede studieområde på HHX.

Progressionsplanen eksisterer i to udgaver; Dels en lærerrettet udgave og dels en elevrettet version, som skolens pædagogiske koordinator gennemgår for eleverne ved skolestart. Progressionsplanen hænger desuden som plakat i klasserne og er tilgængelig elektronisk på Skrivemetroen.

Læs mere om studieområdet på Køge Handelsskole

Formålet med studieområdet på Køge Handelsgymnasium er at give de studerende forståelse for faglig metode, taksonomiske niveauer, kildekritik og kunne sætte fagene i spil, således at de får forståelse for, hvordan man arbejder akademisk, og opnår de nødvendige kompetencer til at gennemføre en videregående uddannelse.

Større skriftlige opgaver

SRO

er en obligatorisk studieretningsopgave, hvor du individuelt skal besvare en flerfaglig problemstilling i to af studieretningens obligatoriske fag eller studieretningsfag.

Det er skolen, der vælger fagene, og klassens lærere i de pågældende fag stiller opgaven.

I opgaven lægges der vægt på, at du skal lære at skrive en større opgave og at du opfylder krav til formalia.

SRO udarbejdes i løbet af 2. år. Karakteren indgår i de relevante fag på 2. år. Opgaven har et omfang af 10 elevtimer.

HHx-bekendtgørelsen

DHO

er en obligatorisk Dansk/Historie Opgave, hvor du individuelt skal besvare en faglig problemstilling i dansk eller samtidshistorie eller begge dele.

Du skal selv udarbejde en problemformulering.

I opgaven lægges der vægt på, at du lærer at skrive en større opgave og at du opfylder krav til formalia.

DHO udarbejdes i slutningen af 2. år. Karakteren indgår i de relevante fag på 3. år. Opgaven har et omfang af 10 elevtimer.

HHx-bekendtgørelsen

SRP

Studieretningsprojektet er en tværfaglig rapport, hvor du skal vise, at du kan behandle en faglig problemstilling selvstændigt og dybdegående med anvendelse af to fag.

Der skal indgå et af de studieretningsfag, du har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau i besvarelsen af projektet.

Du vælger selv emne, problemstillinger og dernæst fagene, men dine vejledere skriver opgaveformuleringen.

Du har 10 hverdage til at skrive din SRP efter at opgaveformuleringen er udleveret.

SRP er en eksamensopgave, og karakteren vægter med 2 i beregningen af dit samlede karaktergennemsnit. Regler for almindelig eksamen er gældende.

HHx-bekendtgørelsen

Studie-og ordensreglement

 • Studie- og ordensreglement

  Skolens studie- og ordensregler er formuleret på baggrund af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1222 af 04.12.06).

   

  For at være studieaktiv, skal du som studerende opfylde pkt. 1-4:

  1. Du har mødepligt til undervisningen og skal udvise mødestabilitet jf. skolens fraværsregler.
  2. Det forventes, at du møder til tiden og er velforberedt, samt deltager aktivt i timerne. Du har ligeledes mødepligt til ekskursioner, fællesarrangementer o.l.
  3. Du har pligt til at aflevere skriftlige opgaver til tiden og det forventes, at du skal selv udarbejder dine opgaver. Afleveringen skal leve op til de stillede krav.
  4. Du skal deltage i alle terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver, samt eksamener.

   

  Desuden forventes det at du overholder følgende punkter:

  1. Omgås andre med respekt og tolerance: Mobning, aggressiv, truende og racistisk adfærd accepteres ikke!
  2. Respekterer undervisningen og dine omgivelser:
  • Ret dig efter lærerens anvisninger
  • Forstyr ikke undervisningen
  • Udvis respekt for hinanden
  • Hold den gode tone, både skriftligt og mundtligt, også på sociale medier
  • Toiletbesøg foregår i pauserne
  • Al spisning foregår i pauserne
  • Ryd op efter dig selv
  • Pas på skolens møbler
  1. Ved deltagelse på studieture er du forpligtet til at overholde en studieturskontrakt. De særlige regler for deltagelse fremgår af kontrakten.
  2. Elektronisk udstyr som fx bærbare computere, iPod og mobiltelefoner må ikke bruges i de skemalagte timer, medmindre det indgår i undervisningen efter aftale med læreren.
  3. Skolens it-systemer er primært til undervisningsbrug. Det betyder, at privat informationssøgning og mailkorrespondance skal finde sted uden for den skemalagte undervisning.
  4. Bøger, du har lånt af skolen, skal leveres tilbage i ordentlig stand. Du skal erstatte bortkomne eller ødelagte bøger. Ved manglende betaling til erstatning af bøger, kan du ikke få nye bøger udleveret ved skoleårets start. Manglende betalinger vil blive opkrævet gennem SKAT.
  5. Hold orden i undervisningslokaler og grupperum, på gange og i caféen. Du drages økonomisk til ansvar for ødelagt inventar.
  6. Alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler er ikke tilladte på skolen. Du må ikke møde påvirket op på skolen.
  7. Rygning er ikke tilladt på skolens område. Ved fester og lignende kan der dispenseres mht. alkohol.
  8. Du må ikke opholde dig på murværket i rød bygning. Brandtrapperne må ikke bruges til almindelig ud- og indgang.
  9. Det er strengt forbudt og det er strafbart at filme/optage/tage billeder af lærere eller andre elever uden deres samtykke. Det er derudover strafbart pr. lov at lægge billeder/videoer/lydoptagelser på sociale medier uden de impliceredes viden herom. 

  Se iøvrigt Studiehåndbogens andre afsnit, som uddyber regler og forventninger til dig som elev.

   

  Sanktioner ved overtrædelse af adfærdsregler

  Du forventes at opføre dig ordentligt over for andre – både studerende og lærere. Det betyder, at du skal følge anvisningerne i punkt 1-14 i ordensreglerne. Foruden sanktioner nævnt under de enkelte punkter, angiver loven en række sanktioner, der kan anvendes, hvis lærere eller ledelse vurderer, at du ikke følger anvisningerne.

  Der vil altid være tale om en individuel bedømmelse, og skolen bestræber sig naturligvis på, at der er et rimeligt forhold mellem overtrædelse og sanktion.

  På HHX i Køge kan følgende sanktioner komme på tale:

  • Ledelsen kan give dig en mundtlig eller skriftlig advarsel.
  • Du kan blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
  • Du kan blive indstillet til at gå til eksamen i alle fag.
  • Du kan fortabe retten til at gå til eksamen i et eller flere fag.
  • Ledelsen kan hjemsende en studerende i op til ti dage. Hjemsendelsen registreres med fravær. En hjemsendelse vil altid blive fulgt af en skriftlig advarsel samt en samtale med ledelsen.
  • En studerende, der allerede har en 1. skriftlig advarsel for uhensigtsmæssig adfærd, vil ved gentagelsestilfælde komme på kontrakt. Det betyder, at yderligere overtrædelser vil medføre udmeldelse.
  • I meget graverende tilfælde kan en studerende udmeldes uden forudgående advarsler.
  • Ved grov uagtsom adfærd, hæfter man for den økonomiske konsekvens handlingen medfører.

  Ved skriftlige advarsler gælder generelt, at den sendes til forældrene, hvis den studerende er under 18 år. Advarsler vil endvidere blive noteret under fravær i Lectio.

   

   

 • Skolens fraværsregler

   Skriftlig aflevering

  Du skal aflevere dine opgaver til aftalt tid i Lectio. Opgaver, der afleveres efter deadline, vil blive registreret med 100% fravær.

  Bliver du syg eller lign. og bliver forhindret i at aflevere din opgave, skal du kontakte din lærer inden afleveringsfristen for at lave en aftale om et nyt afleveringstidspunkt. Lærerne kan forlange dokumentation for sygdom. Du skal selv afholde evt. udgifter forbundet hermed.

  Din opgave skal opfylde minimumskravet stillet af læreren, for at blive accepteret som afleveret.

  Hvis du bliver indberettet for snyd, vil din opgave blive betragtet som ikke afleveret.

  Hvis du afleverer din opgave efter tidsfristen i Lectio, vil din opgave ikke blive bedømt.

  Manglende afleveringer vil blive betragtet som al anden forsømmelse og følge skolens procedure for fravær.

  Udeblivelse fra årsprøver og terminsprøver registreres med 100% fravær for den pågældende opgaves elevtid.

  For sent aflevering af SO1 intern prøve, DHO og SRO registreres med 100% fravær med den pågældende opgaves elevtid. Der er krav om aflevering for oprykning til næste skoleår.

  Alle skriftlige oplæg til mundtlige prøver, herunder Erhvervscase og DIO, skal afleveres. Ved manglende aflevering vil du blive udelukket fra prøven.

   

  Skriftligt fravær

  Fraværet opgøres ved udgangen af hver måned. Elever, der har et fravær på 10 % eller mere for én bestemt måned, vil få en advarsel for fravær.

  1. advarsel: Skriftlig advarsel i Lectio

  2. advarsel: Skriftlig advarsel i Lectio. Du indkaldes til en samtale med din studievejleder, hvor du skal underskrive en studieaktivitetskontrakt. Møder du ikke til samtalen, vil du blive udmeldt.

  3. advarsel: Hvis du ikke overholder din studieaktivitetskontrakt, bliver du indkaldt til en samtale med din studievejleder og ledelsen om din videre uddannelse på Køge Handelsgymnasium.

   

  Tilstedeværelse

  Det forventes at du deltager aktivt i undervisningen, er velforberedt og møder til tiden.

  Al fravær betragtes som forsømmelse uanset årsag. Du kan have op til 10% fravær, før du modtager en advarsel. De 10% fravær skal dække akut sygdom mm.

  Hvis du er kronisk syg eller har andre problemer, der har betydning for dit fravær, skal du henvende dig til din studievejleder med dokumentation.

  Du skal møde til tiden til hvert modul. Hvis du møder for sent, registreres dit fravær for modulet med 100%. I ekstraordinære situationer, kan læreren graduere fraværet til 50%. Læreren kan forlange dokumentation for årsagen til din manglende tilstedeværelse. Du skal selv afholde evt. udgifter forbundet hermed.

  Hvis du deltager i andre aktiviteter planlagt af skolen, giver den lærer, der er ansvarlig for aktiviteten, besked til elevadministrationen, om at fraværet skal godskrives.

  Hvis du dyrker elitesport, skal du aflevere al dokumentation for sportsligt fravær til din studievejleder, som sørger for det bliver godskrevet.

   

  Fysisk fravær

  Fysisk fravær opgøres hver uge. Elever, der har et fravær på 10 % eller mere for perioden, vil få en advarsel for fravær.

  1. advarsel: Skriftlig advarsel i Lectio

  2. advarsel: Skriftlig advarsel i Lectio. Du indkaldes til en samtale med din studievejleder, hvor du skal underskrive en studieaktivitetskontrakt. Møder du ikke til samtalen, vil du blive udmeldt.

  3. advarsel: Hvis du ikke overholder din studieaktivitetskontrakt, bliver du indkaldt til en samtale med din studievejleder og ledelsen om din videre uddannelse på Køge Handelsgymnasium.

 • Snyd

  Hvad er snyd?

  Der stilles mange krav til studerende på en gymnasial uddannelse. Det er muligvis en af grundene til at snyd med skriftligt arbejde er blevet et voksende problem over den seneste årrække, overalt på uddannelsesinstitutionerne - også på de videregående. I det lys har Ministeriet for Børn & Undervisning (tidl. UVM nu MBU) valgt at lade alle elever og studerende ved hvert enkelt eksamen skrive under på, at de ikke snyder.  Som uddannelsessted vil vi på Køge Handelsgymnasium også bekæmpe problemet med snyd og plagiering - både i dagligdagen, til terminsprøver og til eksaminer.


  Hvornår er der tale om snyd?

  MBU definerer snyd og plagiering således: "Der tales om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eksaminanden blot har oversat den fremmede tekst til sit eget sprog. Der er tale om plagiat, når der kopieres sætninger, fraser eller ideer fra andre uden at kreditere ophavsmanden."

  På Køge Handelsgymnasium råder vi vores studerende til at være omhyggelige ved opgaveskrivning: Vær fx  meget præcis med at angive kilder i noter - det gælder både lån af tekster på trykte medier (fx bøger) og på digitale medier (fx internettet). Undlad desuden at bruge oversættelsesprogrammer så som Google Translate.

  Det er desuden vigtigt for os at understrege, at alt skriftligt arbejde er individuelt arbejde med mindre andet er aftalt. Derfor skal studerende være forsigtige med at arbejde for tæt sammen, når det gælder skriftligt arbejde. Tekstpassager i opgaver med identisk ordlyd vil blive regnet for kopiering - og dermed blive tacklet som snyd. Det betyder også, at studerende skal være forsigtige med at udlåne deres opgaver til andre af risiko for at blive kopieret. Det er ligeledes den studerendes eget ansvar at sørge for egne opgaver ikke bliver misbrugt af andre fx i form af afskrift.  I alle sager af den type vil både den egentlige ophavsmand og afskriveren begge blive mistænkt for snyd. 

   

  Tro og love erklæring

  Ved skoleårets start på 1. år skal du underskrive en tro- og loveerklæring, hvor du bekræfter, at alle fremtidige afleveringer er udfærdiget af dig selv. Overholder du ikke erklæringer træder følgende i kraft:

  1. advarsel: skriftlig advarsel

  2. advarsel: hjemsendelse tre dag

  3. advarsel: udmeldelse fra Køge Handelsgymnasium

  Din advarsel vil fremgå af Lectio under fravær.

  Snyd, herunder afskrift mm. kan betyde, at du ikke kan fortsætte din uddannelse på HHX.

 • Rygning

  Der er kommet en ny rygelov i Danmark. Det er vi glade for på Køge Handelsskole, da det understøtter vores ønske om, at skolen står for sundhed.

  Hvis en studerende fremover ryger på skolens område vil det medføre:

  1. hjemsendelse 2 dage med fravær

  2. hjemsendelse 5 dage med fravær

  3. bortvisning fra skolen

  Rygning af E-cigaretter skal foregå udendørs.

   

  Hvad angår rygning, opfordrer Køge Handelsgymnasium til at deltage i eventuelle "stop rygning"-initiativer. Se eksempel herpå her. 

 • Alkohol, euforiserende stoffer m.m.

  Det accepteres ikke, at du er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler i skoletiden.

  Du må altså ikke møde op til undervisningen i spirituspåvirket tilstand eller påvirket af euforiserende stoffer eller andre rusmidler.

  Du må heller ikke være under indflydelse af euforiserende stoffer eller andre rusmidler til fester, og du må selvfølgelig heller ikke indtage førnævnte på skolen.

  Dette gælder også på studieture, sportsdage og sociale arrangementer i skoletiden. Ved mistanke om brug af stoffer vil skolen kunne udføre en test.

  Hvis du er påvirket af alkohol i skoletiden bliver ud hjemsendt med fravær.

  Bliver du taget i at være i besiddelse af euforiserende stoffer i skoletiden, vil du blive politianmeldt. Du vil endvidere blive hjemsendt fra skolen i fem dage, samt sendt til en misbrugskonsulent. Dette gælder også hvis du bliver testet og fundet positiv. Ved gentagne tilfælde eller ved videresalg for øje, vil du blive bortvist fra skolen.

  Hvis du er påvirket af andre rusmidler i skoletiden bliver du hjemsendt med fravær. Bliver du taget i besiddelse af andre rusmidler med henblik på videresalg, vil du blive hjemsendt i 3 dage. Er du under 18 år, vil dine forældre få et brev, der oplyser om årsagen til hjemsendelsen.

  Køge Handelsskole er central medspiller i Campus Køge og deltager i Rusmiddelberedskabet for samtlige institutioner i Campus Køge.

 • Oprydning

  Vi ønsker på Køge Handelsskole at bevare et dejligt pænt miljø – derfor er du underlagt følgende regler for spisning og rengøring.

  Al spisning af mad foregår i caféen eller på fællesarealer. Brugt service stilles på afrydningsborde.

  Det er hele klassens ansvar, at:

  • Sætte stolen op
  • Smide papir og andet affald i skraldespanden
  • Rydde op på gulv, borde og i vindueskarme
  • Feje gulvet
  • Lukke yderdøre og vinduer

  Kost og fejebakke vil altid kunne lånes ved henvendelse til serviceområdet.

  Servicepersonalet gør kun rent. Du skal derfor selv sætte din stol op og rydde op efter dig selv.

 • Færden på skolens areal

  På skolens parkeringsplads er færdselsloven gældende.

  Udvis hensyn overfor andre på parkeringspladsen. Overtrædelse af færdselsloven kan medføre bødestraf.

  Hensynsløs kørsel kan straffes efter gældende regler i studie- og ordensreglementetfor gymnasiale uddannelser og kan medføre hjemsendelse eller i grove tilfælde bortvisning fra skolen

   

 • Parkering på skolens område

  Der er indgået aftale med OnePark.

  Studerende skal ansøge om parkeringsplads via blanket, når de begynder til august. De skal oplyse: Fuldt navn, arbejdsplads, privatadresse, telefonnummer, E-mail og bilens indregistreringsnummer. Der bliver en indkøringsfase i den forbindelse.

  Dernæst udstedes parkeringstilladelser til biler – det er bilens indregistreringsnummer, der indmeldes i systemet. Det vil kun være muligt at søge om parkeringstilladelse for en bil pr. person. Studerende og elever, der er vant til at låne forskellige biler fx mor og fars, må kun indmelde en af bilerne, men kan hente dagstilladelse i receptionen til den bil, som ikke er indmeldt i systemet. 

  Systemet går ud i sin enkelthed på, at alle parkeringsområder bliver opdelt i zoner med forskellige farvekoder. De forskellige farvezoner markeres fysisk ude på områderne. Dernæst udstedes parkeringstilladelser til biler – det er bilens indregistreringsnummer, der indmeldes i systemet.

  Parkering udenfor afmærket områder, herunder på handicappladser og i fodgængerfelter, vil medfører bødestraf.

  Der vil dagligt blive ført kontrol med parkeringspladserne.

  Biler uden tilladelse til parkering bliver pålagt en afgift på 650 kr. Holder man på handicapparkeringen uden tilladelse er afgiften 1300 kr.

 • Cykel og knallert

  Cykler og knallerter må kun sættes i cykelstativerne.

  Cykler og knallerter må ikke sættes op ad bygningerne, og du må ikke cykle eller køre på knallert på de flisebelagte stier, der er beregnet til gående.

 • Alarm

  Når der er tale om en brandalarm eller anden alarm, så skal du følge anvisningen fra højtaleranlægget og ressourcepersonerne (medarbejdere med gul vest).

  Ved brand vil du blive bedt om at forlade bygningen og gå ud på parkeringspladsen, hvor du skal finde og blive ved din lærer. Brandmajoren eller anden kyndig person giver besked, når alarmen er afblæst og du igen trygt må gå ind i bygningen.

  Tyverialarmer følges ikke op af en voicebesked. Her venter man blot på, at alarmen frakobles.

Eksamen og prøver

 • Terminsprøver

  Terminsprøverne i eksamensfag afholdes i andet semester. Der afholdes terminsprøve i alle afsluttende skriftlige fag.

  Terminsprøverne giver dig mulighed for at afprøve de krav og regler, som gælder ved eksamen.

  Karaktererne for terminsprøverne indgår i bedømmelsesgrundlaget for dine årskarakterer.

   

  Mød op til prøven i god tid, senest 30 min. før det angivne tidspunkt. Ved for sent fremmøde og ved for sen aflevering af opgaver, synopser, projekter, etc. er eleven som hovedregel udelukket fra eksamen.  Skolens ledelse kan dog vurdere om særlige forhold taler for, at eleven kan deltage i prøven alligevel.

 • Eksamen

  I forbindelse med eksamen træder en række regler i kraft. Du henvises her til skolens Eksamensregler, som i god tid før terminsprøver og eksamen uploades på forsiden af Lectio, og til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (BEK nr.1018 af 25.08.10).

  Der afholdes eksamen på HHX-uddannelsen i maj og juni. De fag, du skal til eksamen i, udvælges ved udtrækning foretaget af Ministeriet for børn og unge. Din personlige eksamensplan offentliggøres i Lectio, på de af ministeriet fastsatte datoer for ”delvis offentliggørelse af prøveplan” og ”offentliggørelse af eksamensplanen”. Dine årskarakterer vil også blive offentliggjort på den sidste dato.

  Det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen. Som allerede omtalt, vil der i god tid før terminsprøver og eksamen, løbende blive givet information på forsiden af Lectio under ”Aktuel information”.

  INFORMATIONSKANALER VEDR. EKSAMEN

  • Forsiden af Lectio ”Aktuel information”. Her ligger:
   • Eksamensregler
   • Eksamenskatalog – omtaler hvordan eksamen foregår i hvert enkelt fag
   • Andre tips og vejledninger
  • Eksamensportalen: http://eksamen.uv.khs.dk (kan kun tilgås når du er på skolen). Indeholder dagens opgave, hvis den er elektronisk, ordbøger, e-bøger og i-bøger der må bruges til eksamen, skabeloner og andre hjælpe informationer.
  • Studiehåndbogen (www.khs.dk) afsnit om IT, afsnit om Eksamensbevis/udtræk og her på siden.

  Nye Hhx studerende skal til otte eksaminer på tre år og aflevere et studieretningsprojekt. Der er obligatorisk prøve i dine A-niveau fag (har du mere end 4 A-fag øges antallet af eksamener med én for hvert ekstra A-fag), hvor du minimum bliver udtrukket til enten skriftlig eller mundtlig eksamen. Resten af eksamenerne bestemmes ved udtrækning.

  Du kan blive udtrukket i Erhvervscase eller DIO eller begge dele.

  Herudover skal du aflevere et Studieretningsprojekt.

  Du skal have opnået en gennemsnitskarakter på 2,0 for at kunne blive indstillet til eksamen. Du vil blive indkaldt til en samtale i Studievejledningen, hvis dit gennemsnit efter afgivelse af standpunktskarakterer er omkring 2. Du kan indstille dig selv til eksamen efter regler om enkeltfagsprøver, så længe dine årskarakterer ikke er offentliggjort: Derefter er det for sent. Regler om enkeltfagsprøver betyder, at du skal til eksamen i alle fag. Ved for højt fravær kan du ligeledes gå til eksamen – men i alle fag. Dine standpunktskarakterer vil i dette tilfælde blive slettet. Hvis du skal til eksamen i alle fag, gælder det alle de fag, som du oprindeligt kunne være blevet udtrukket til. På 3. år gælder det derfor også eksamen i DIO.

  I tilfælde af sygdom til terminsprøve og eksamen:

  Ved sygdom i forbindelse med eksamen, terminsprøver eller andre interne prøver skal skolen kontaktes i så god tid som muligt.

  tlf. 56 67 04 00 åbner kl. 8.00

  tlf. 56 67 04 72 og 56 67 04 37 er elevadministrationen, denne åbner ofte kl. 7.30

 • Eksamensbevis/udtræk

  Du skal bestå med mindst 2,0 i gennemsnitfor at få dit Hhx-eksamensbevis. Du kan med andre ord kun blive indstillet til eksamen, hvis det vægtede gennemsnit af årskaraktererne og eksamenskaraktererne er mindst 2,0.

  Eksamenskaraktererne består af karaktererne for de fag, du er til eksamen i. På eksamensbeviset vil der stå både årskarakterer og eksamenskarakterer.

  HHX eksamen indeholder følgende fag?
  For at få en fuld HHX, skal du have 8 eksamenskarakter, samt en SRP-karakter, altså i alt 9 eksamenskarakterer. Der tillægges en eksamen for ekstra A-fag. Dvs. 5 A-fag = 9 eksamener + SRP.  6 A-fag betyder i alt 10 eksamener + SRP.
  På 1. år kan du udtrækkes til nul eller et fag. Bliv ikke overrasket hvis der ingen eksamen er til dig.
  På 2. år kan du udtrækkes til en eller to eksamener. Dog skal du have aflagt minimum 2 eksamener efter 2. år, med mindre dette ikke er muligt pga. fagsammensætningen.
  På 3. år SKAL du i alt have mindst 3 skriftlige eksamener, men 4 tilstræbes. Du SKAL op i alle dine A-fag (enten skriftligt og/eller mundtligt). Hvis fagsammensætningen tillader det bør mindst én af prøverne i A-fagene være både skriftlig og mundtlig.
  Du SKAL – hvis du ikke var oppe i Erhvervscase på 2. år – udtrækkes i DIO.
  Du KAN dog stadig udtrækkes i DIO, selvom du har været oppe i Erhvervscase.
  Og så skal du herudover kunne udtrækkes i mindst ét fag mere, som du på forhånd IKKE kan regne ud.

  Bonus for flere A-fag.
  Studerende med 5 A-fag får ganget deres gennemsnit med 1,03 og 1,06 ved 6 A-fag. Herudover bliver gennemsnittet ganget med 1,08 ved videreuddannelse senest 2 år efter adgangsgivende eksamen.

  Før du tager huen på.
  Det er dit eget ansvar at sikre dig, at du har bestået din Hhx-eksamen før du tager studenterhuen på. Vejlederne kan hjælpe dig med at udregne din gennemsnitskarakter og en eventuel nødvendig karakter i det sidste eksamensfag, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bestå din eksamen. Du kan også selv udregne din gennemsnitskarakter ved at gå ind på skolens hjemmeside, der har et program, som kan bruges til udregning af din gennemsnitskarakter.

Karakterer

 • Karakterer

  Der afgives karakterer to gange om året. I december og i maj. Din faglærer vil give dig en kort begrundelse for karakteren.

  For at rykke videre på næste år, skal du have min. karakteren 02 i gennemsnit, samt have deltaget i SO1 intern prøve, SRO og DHO og diverse årsprøver.

  I fag, der har både mundtlig og skriftlig eksamen, får du en årskarakter for henholdsvis den mundtlige og den skriftlige præstation.

  I andre fag får du én årskarakter. Årskarakteren gives dels ud fra dine præstationer i løbet af hele skoleåret, dels ud fra dit faglige niveau ved skoleårets slutning. Karaktererne offentliggøres på Lectio.

   

  Mundtlige karakterer:

  Den mundtligere karakter gives på baggrund af elevens opfyldelse af de i bekendtgørelsens faglige mål på det givne tidspunkt, hvor karakteren afgives. De kriterier der ligger bag målopfyldelsen, er lærerens vurdering. Imidlertid kan følgende vurderingskriterier måske tjene til inspiration:

  • Elevens aktive deltagelse i klasserumsundervisning
  • Elevens forberedelse til timen
  • Elevens aktive deltagelse i forhold til at turde stille spørgsmål til de faglige emner, der arbejdes med
  • Elevens aktive deltagelse i gruppearbejde- herunder evnen til at arbejde selvstændigt, tage ansvar for gruppens samlede arbejde og overholde deadlines
  • At indgå i de forskellige undervisningsaktiviteter med nysgerrighed
  • Fagligt abstraktionsniveau, anvendelse af fagterminologi mv.

   

  Det anbefales at læreren gør det tydeligt, hvilket grundlag standpunkts-  og afsluttende standpunktskarakter tager udgangspunkt i.

   

  Skriftlige karakterer:

  Den skriftlige karakter skal både baseres på den skriftlighed, som eleven demonstrerer i undervisningen (små opgaver, power points, test etc) og igennem de afleverede opgaver. Den skriftlige karakter skal afspejle elevens faglige niveau på det tidspunkt, hvor karakteren gives. Det betyder i praksis at karakteren ikke må gives udelukkende, som et gennemsnit af de afleverede opgaver i løbet af tidsperioden, men at læreren vurderer i hvor høj grad eleven har opnået de faglige mål, der er arbejdet med i den tid eleven har haft faget. Mangler eleven at aflevere en eller flere opgaver, har eleven selvsagt ikke demonstreret, at han har nået de faglige mål. Derfor er det legitimt at lade de manglende opgaver have en indflydelse på  standpunktskarakteren, men læreren skal (især inden den afsluttende karakter) forsøge at teste elevens formåen indenfor disse/dette faglige område.

  Den afsluttede standpunktskarakter gives med blik for at eleven nu har været igennem alle fagets elementer og den afsluttende karakter gives på baggrund af en vurdering af i hvor høj grad eleven opfylder alle de faglige mål.

 • Oprykning fra 1. eller 2. år

  For at gå videre til næste skoleår, skal du hvert år bestå med et gennemsnit på minimum 2. Du får en foreløbig karakter for året i december måned, hvor din studievejleder vil kontakte dig, hvis dit gennemsnit på daværende tidspunkt er faretruende lavt.

  Ifølge bekendtgørelsen for hhx § 106 får en elev årskarakter ved afslutning af et skoleår. Hvis gennemsnittet er 2 eller derunder ved skoleårets afslutning, kan skolens leder i følge studie-og ordensreglementet § 10 nægte en elev oprykning. Beslutningen træffes på baggrund af en individuel vurdering af elevens faglige niveau og studieaktivitet.

  Oprykning kan endvidere kun ske efter deltagelse i eksamen og skolens interne prøver. Endvidere skal du have afleveret alle skriftlige opgaver, der kræves ifølge bekendtgørelsen for Hhx.

  Hvis du er under 18. år, og ikke kan oprykkes til næste år, vil dine forældre blive orienteret i et brev fra Studievejledningen. Brevet vil blive sendt ud, efter årskaraktererne er afgivet i begyndelsen af maj.

  Kan du ikke rykkes op på næste år, men tager året om, skal du underskrive en kontrakt i vejledningen med henblik på at følge din studieaktivitet.

 • Karakterskala

  Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

  Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

  Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

  Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

  Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

  Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

  Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

Vejledning gennem uddannelsen

 • Klassekoordinator

  Alle klasser får ved skoleårets start en klassekoordinator, der følger:

  • tæt med i klassens trivsel
  • tager sig af eventuelle problemer
  • funger som bindeled mellem klasserne, skolens ledelse, studievejledningen samt klassens øvrige lærere.

  Klassekoordinatoren afholder elevsamtaler efter behov i december måned.

 • Mentor

  For studerende, der har særligt svært ved at gennemføre en HHX uddannelse, tilbydes en mentorordning.

  Hvor den studerende kan få tilknyttet en voksen kontaktperson, som støtter den studerende i uddannelsesforløbet.

  Der kan rettes henvendelse til klassekoordinatoren eller studievejlederen, hvis man ønsker at få tildelt en mentor.

 • Faglige vejledere

  Læsevejleder

  På skolen har vi to uddannede læsevejledere, der vil screene alle 1. års studerendes faglige niveau og læsefærdigheder inden efterårsferien.

  Alt efter resultatet af screeningen, vil der blive søgt om SPS støtte via studievejlederen.

   

  Matematikvejleder

  På skolen har vi en matematikvejleder, der vil screene alle 1. års studerendes faglige niveau inden efterårsferien.

 • Studievejledning

  Kollektive vejledning

  Der er et antal studievejledere tilknyttet de studerende ved HHX uddannelsen. Ved skoleårets start får hver klasse tilknyttet en studievejleder, som de studerende kan henvende sig til.

  Studievejlederne varetager såvel kollektive som individuel vejledning. Den kollektive vejledning på klasseniveau omfatter:

  • uddannelsens opbygning
  • eksamensbestemmelser og karakterudregning
  • statens uddannelsesstøtte (SU)
  • tilvalgsorientering

  Individuel vejledning

  Den individuelle vejledning er rettet mod dig personligt. Det er altså dine spørgsmål og / eller eventuelle problemer, studievejlederen koncentrerer sig om. Studievejlederne fungerer som din advokat i forhold til skolen. Du kan trygt henvende dig til studievejlederen, der har tavshedspligt, dvs. det, du fortæller forbliver mellem jer, med mindre du selv ønsker, at studievejlederen skal videregive informationer om for eksempel sygdom. Den individuelle vejledning kan omfatte:

  • uddannelses- og erhvervsvejledning
  • jobsøgning
  • hjælp med SU-skemaer
  • dispensationsmuligheder
  • forhold vedr. fravær og sygdom
  • problemer i relation til undervisningen

   Studievejlederen kan ikke løse personlige / sociale / boligrelaterede problemer, men kan bidrage med vejledning og rådgivning.

  Hvis du kommer til skade i løbet af skoleåret og skal have bevilliget taxa, skal der afleveres en lægeerklæring med angivelse af den periode, hvori du er berettiget til sygetransport. Studievejledningen vil herefter være behjælpelig med at ansøge om sygetransport i din kommune. Udgift til mulighedserklæring refunderes ikke.

   Fraværskontrakter

  Du har mødepligt til lektionerne. Lærerne fører protokol for hver lektion. Du kan selv kontrollere registreringen på Lectio.

  Hvis du mener, der er sket en fejl, skal du straks henvende dig til din faglærer, som er den eneste, der kan rette i fraværsregistreringen. Du kan løbende følge dit fravær og angive årsagen hertil på Lectio.

  Som udgangspunkt registreres alt fravær uden hensyntagen til årsagen. Sygdom, session, togforsinkelser, dårlige vejrforhold m.v. tæller derfor med som fravær. Du bør altid henvende dig til studievejledningen ved en længere fraværsperiode.

  Ved længere sygeforløb kan skolen bede om en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

  Udmeldelse

  Hvis du i løbet af uddannelsen ønsker at udmelde dig, skal du henvende dig til en studievejleder. Her vil du blive bedt om at udfylde og underskrive en udmeldelsesblanket. Hvis du er under 18 år, skal du være opmærksom på, at kun dine forældre (evt. værge) kan udmelde dig, og dette skal ske skriftligt til skolens studievejledning. Melder du dig ud, giver administrationen besked herom til SU-styrelsen, således at din SU stoppes. Du skal også aflevere dine bøger i Mediecenteret ved udmeldelse.

  Studievejledningen er placeret til venstre for hovedindgangen.

  Studievejledernes træffetider kan ses i Lectio og på opslag ved studievejledningen. Her kan du også se hvilken konkret studievejleder, du er knyttet til. I øvrigt kan studievejlederne træffes efter aftale. Vær opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i åbningstiderne.

 • Videregående uddannelsesvejledning

  I løbet af din studietid på Hhx får du vejledning om videregående uddannelser og erhverv. Uddannelseskaravanen er en messe på skolen, hvor uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan besøges. Der er også arrangementer klassevis om uddannelsessystemet i Danmark, brug af søgemaskiner på nettet, valg, kompetencer og processer, tilmelding til videregående uddannelse og meget mere.

  Kollektive vejledningsarrangementer

  Iben afholder i dine tre år på handelsskolen en række arrangementer for dig og din klasse. Det er bl.a. generel information om videregående uddannelse, om ansøgningsfrister og om gode informationssteder.

  1. år: Introduktion til Studievalg og videregående uddannelse

  2. år: På vej

  3. år: Årets arrangementer

  3. år: Studie- og karriereveje

  3. år: Ansøgning og optagelse

  Individuel vejledning

  • Er du i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet?
  • Har du spørgsmål om jobmuligheder?
  • Har du spørgsmål til valg af videregående uddannelse?
  • Har du spørgsmål til ansøgning og optagelse?

  Så tal med Studievalg Sjælland!

  Det er muligt at booke en tid til en individuel vejledningssamtale hos Iben. Iben træffes på skolen de fleste torsdage i studievejledningen.

  Book en tid til en individuel samtale på www.studievalg.dk/sjaelland. På siden kan man også se, hvornår Iben er på skolen næste gang.

  Du kan kontakte Iben på mail, SMS eller telefon.

  Mail: ibk@studievalg.dk 

  Tlf.nr: 2269 6826

 • Frivillig studiepraktik

  På 3. år vil du få mulighed for at tilmelde dig frivillig studiepraktik gennem studiepraktik.nu.

  Vejlederen fra Studievalg Sjælland vil informere dig herom.

  Studiepraktik er en enestående mulighed for at få et indblik i hverdagen på en videregående uddannelse!

  Studerende på Business Mathematics og Business Economics vil få tilbud om at komme i studiepraktik på Copenhagen Business School eller Københavns universitet, hvor du kan få indblik i studielivet og en karriere inden for økonomi, international handel eller politisk beslutningstagen.

 • Uddannelsesmesse

  I løbet af din studietid på Hhx får du vejledning om videregående uddannelser og erhverv.

  Uddannelseskaravanen er en messe på skolen, hvor uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan besøges.

  Uddannelseskaravanen kommer på besøg i november måned og er et tilbud til 2. og 3. års studerende.

  Du har mulighed for at høre om forskellige uddannelsesmuligheder og stille spørgsmål til dit videre uddannelsesforløb.

  Husk at medbringe dit CV.

Talentudvikling

 • Erasmus

  Erasmus+ er vores praktik- og uddannelsestilbud for 2. og 3. års elever, som er støttet af EU midler. Programmet giver dig mulighed for som studerende på Køge Handelsskoles ungdomsuddannelser at komme på et tre ugers kombineret sprog- og praktikophold i en virksomhed. HHX har mulighed for at rejse til Spanien, Storbritannien, Frankrig og Tyskland, EUD/EUX til Malta. Opholdet er en del af dine studier på Køge Handelsskole – og du forventes selv at skulle læse mistede timer op. Der vil samtidig også være opgaver, der skal løses under opholdet i udlandet. For 3. års elever vil opholdet evt. kunne bruges som afsæt for SO3 opgaven.

  I foråret vil de internationale koordinatorer holde introduktion for nye interesserede Erasmus+ studerende. Til det første infomøde, vil du kunne møde tidligere Erasmus+ elever, som fortæller om deres oplevelser i de respektive lande. Inden selve rejsen vil der være forberedende kultur- og sprogkurser på Køge Handelsskole med de udenlandske partnere.

  Udvælgelse og depositum

  De internationale koordinatorer vælger de kommende Erasmus+-udsendte ud fra følgende kriterier: Studieaktivitet de seneste år på KHS, evaluering fra klassens lærere og vejleder (mødedisciplin, modenhed, fagligt niveau osv.) og måske en personlig samtale kan komme på tale.

  I vil blive opkrævet et depositum på kr. 5000,- når I bliver udvalgt til at rejse. Overskydende penge bliver tilbagebetalt, når opgaver og evalueringer i forbindelse med opholdet er afleveret.

   

  Spanien / Málaga området

  Vores partner i Spanien er et rejseselskab, som samtidig har specialiseret sig i Erasmus+ ophold. Virksomheden er danskejet og ejeren hedder Mette Kühnel:

  Venga Travel: www.venga.dk

  De tilbyder også sprogskoleophold og logi i lejligheder.

  Tyskland

  Vores partner i Tyskland hedder Barbara Hillerich og hun holder til i Bochum. Hendes firma hedder: Barbara Hillerich Training Beratung Mediation.

  Barbara er god ven af vores tysklærer på KHS Lone Clemmesen og ILS-eleverne har haft fornøjelsen af at møde hende i Danmark – ligesom de også har været i Bochum.

  Barbara tilbyder logi, skoleophold med tyskundervisning samt praktikophold I virksomheder.

  I Tyskland vil vi bestræbe os på at tilbyde 2 uges praktik og 1 uges sprogskoleophold

   

  Malta

  Vores partner på Malta hedder Paragon og har mange års erfaring med Erasmus+ elever: www.paragoneurope.eu.  På Malta er der typisk praktik i virksomheder i alle 3 uger. Arbejdssproget på Malta er engelsk. Der vil yderligere være engelsk sprogundervisning. I placeres i lejligheder under opholdet på Malta.

   

  Storbritannien

  Vores partner i Storbritannien hedder Internship in Brighton og har mange års erfaring med Erasmus+-elever: www.internshipinbrighton.com.

   I Brighton bor man i lejligheder og får ligeledes også sprogundervisning i engelsk ved siden af praktikopholdet i virksomheder.

 • Praktik i udlandet (PIU)

  Du harmåske en drøm om at prøve at stå på egne ben og få det kick at bevise overfor dig selv, at du kan klare dig under helt andre forhold end i den hjemlige andedam. Et praktikophold i udlandet er en oplevelse for livet – både på det personlige og faglige plan.

  Som studerende på en handelsskole(HHX, EUX, EUD), har du muligheden for at tage en del af din erhvervsuddannelse i en udenlandsk virksomhed og få den godkendt som en del af din danske erhvervsuddannelse. Dette kanvære en god investering i spændende jobmuligheder i udlandet og en måde at opkvalificere dig på et arbejdsmarked, der efterspørger internationale kompetencer. Hvis du tager af sted med PIU ordningen, har du også mulighed for at søge økonomisk støtte til dit ophold.

  Krav til PIU kandidater:

  • Et  åbent og udadvendt livssyn
  • Mod på at stå på egne ben
  • Hvis tingene ikke altid lige går som lovet, så er du åben overfor forandringer
  • Interesseret i at møde nye mennesker og kulturer og opleve nye arbejdsgange

   

  Hvad kan du få ud af et PIU ophold:

  • Du kommer til at opleve et andet land og en fremmed kultur helt tæt på
  • du forbedrer din sprogkundskaber og vil mestre et sprog på et meget højt niveau
  • Du udvikler selvstændighed og viser, at du ikke er bange for at tage initiativ
  • Du får nye kollegaer og venner og lærer at tingene kan gøres på andre måder
  • Du lærer at omgås kollegaer med en anden kulturel baggrund
  • Mange nye udenlandske kontakter

   

  Et PIU ophold svarer til, at du søger en praktikplads i Danmark, hvor du som en del af en erhvervsuddannelse skal tilbage på skolebænken et vis antal uger. I stedet for at få hele din praktikplads i Danmark, har du muligheden for at søge en praktikplads i udlandet indenfor samme speciale f.eks. kontor, administration, shipping, og dermed opkvalificere dine internationale kompetencer. På samme måde, som hvis du var i en dansk praktikplads, så skal du i din udenlandske praktikperiode også tilbage til Danmark og tage et par ugers skoleophold.

  HHX studerende:

  Som noget nyt i forbindelse med erhvervsskolereformen, skal HHx studerende supplere med et 5 ugers merkantilforløb inden de kan starte deres praktik i udlandet. Her på Køge Handelsskole arbejder vi på, at du enten kan tage dit 5 ugers forløb inden du tager af sted eller i forbindelse med dit praktikophold i udlandet.

   

  EUX/EUD:

  Hvis du er EUD eller EUX studerende, skal du ikke deltage i et 5 ugers forløb, du kan tage direkte på et praktikophold i udlandet.

   

  Job og logi i udlandet:

  I forbindelse med et PIU ophold, så har vi på det internationale kontor nogle kontakter til udlandet og vi kan hjælpe dig med at finde egnede links og hjemmesider til at søge job i udlandet. Dog har vi ikke et katalog over jobs i udlandet. Hvis du selv har kontakter til udlandet gennem familie eller erhvervsarbejde, så er det også en mulighed for at få en praktikplads i udlandet. På det internationale kontor kan vi ikke hjælpe med lejligheder eller anden logi i udlandet, dog sørger praktikstederne i udlandet ofte for at finde midlertidigt logi, indtil du har mulighed for selv at finde et sted at bo.

   

  Løn under et PIU ophold:

  Hvis du selv finder en praktikvirksomhed i udlandet, så skal du sørge for at forhandle løn, dog vil vi på det internationale kontor også gerne hjælpe dig med dette. Alle PIU studerende skal modtage løn under deres praktik, ellers er det ikke muligt at komme ind under PIU ordningen. Vi henstiller til, at I ca. får kr. 5000 eller gerne mere i løn om måneden.

   

  Folkeregister:

  Alle, der flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i det danske CPR-register. Det sker ved at melde udrejse til Folkeregisteret i den kommune, du bor i. Du kan læse mere herom på www.borger.dk/Sider/Flyt-til-udlandet.aspx

   

  AUB(Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag)

  Praktik i udlandet bliver støttet af AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion), som giver tilskud til bl.a. husleje og transport til og fra uddannelsesstedet. Køge Handelsskole styrer godkendelsesproceduren af elevernes praktik i Udlandet bl.a. i samarbejde med skolens praktikpladskonsulent. På det internationale kontor hjælper vi dig med at finde og udfylde de korrekte blanketter til AER, dog skal du selv sørge for at få udfyldt og indsendt relevante blanketter til AER.

   

  Forsikring:

  I forbindelse med et PIU ophold, skal du sørger for, at virksomheden har en forsikring, som dækker dig som medarbejder, hvis uheldet er ude. Du skal også sørge for, du har en rejseforsikring. På det internationale kontor vil vi gerne være behjælpelige med at finde en forsikring, som dækker praktikplads i udlandet, hvis virksomheden ikke har en forsikring.

   

  Godkendelse af ophold:

  Nina Jørgensen tager sig af skoleophold og styrer dette, mens de internationale koordinatorer tager sig af de øvrige godkendelser. Der er løbende kontakt mellem skolen og eleven samt virksomheden under uddannelsesforløbet.

   

  Du er altid velkommen til at komme forbi det internationale kontor i lokale 221 i rød bygning, hvis du har spørgsmål til PIU.

  De bedste hilsner,

  Inge Jakobsen (HHX), Tina Biil Eriksen (HHX) og Gitte Dyrløv (EUX & EUD Business)

 • Ung til ung tutor

  Ung til ung tutorprojektet er et nyt tiltag på KHS, hvor eleverne hjælper hinanden med at forbedre forståelse af et fag og derved opnå en bedre karakter i det pågældende fag.

   

  Som tutor får man en enestående mulighed for at lære fra sig af det man har lært i undervisningen og derved forbedre ens egne kundskaber og samtidigt er man med til, at hjælpe andre til bedre resultater.

   

  At være tutor på KHS går ind under frivilligt arbejde og bliver derfor ikke aflønnet på nogen måde. Dog vil der blive vedlagt en anbefaling som bevis på frivilligt arbejde med eksamensbeviset, hvori der bliver beskrevet hvor mange timer der er brugt og til sidst en underskrift fra uddannelseschefen. Dette kan især være nyttigt hvis man ønsker at søge videreuddannelse i udlandet eller søge ind på kvote to i Danmark

 • Forskerspirer

  Har du et interessant spørgsmål eller en rigtig god idé til et emne, som du kunne have lyst til at undersøge nærmere eller forske i?

  Projekt Forskerspirer er et tilbud til elever fra alle gymnasiale uddannelser (HHX, HTX, STX, HF), og bag projektet står Københavns Universitet og Aarhus universitet.

  Du kan melde dig til projektet på 2. år (foråret) og den egentlige skriveperiode ligger i eftersommeren/efteråret på 3. år.

  Dit emne ligger inden for et af områderne ”samfundsvidenskab” (politik, økonomi, samfund, psykologi), ”humaniora” (sprog, litteratur, historie, filosofi, medier), ”naturvidenskab” eller ”sundhedsvidenskab.”*

  Har du et interessant spørgsmål eller en rigtig god idé til et emne, som du kunne have lyst til at undersøge nærmere eller forske i?

  Projekt Forskerspirer er et tilbud til elever fra alle gymnasiale uddannelser (hhx, htx, stx, hf), og bag projektet står Københavns Universitet og Aarhus universitet.

  Du kan melde dig til projektet på 2. år (foråret) og den egentlige skriveperiode ligger i eftersommeren/efteråret på 3. år.

  Dit emne ligger inden for et af områderne ”samfundsvidenskab” (politik, økonomi, samfund, psykologi), ”humaniora” (sprog, litteratur, historie, filosofi, medier), ”naturvidenskab” eller ”sundhedsvidenskab.”*

  Du skal udarbejde en projektbeskrivelse, hvor du argumenterer for dit emne, din idé samt inddrager metode, teori, argumentation, empiri og proces.

  Desuden skal du have kontakt til en forskerkontakt til at støtte og rådgive dig i processen.

  For at forberede, inspirere og hjælpe forskerspirerne undervejs holdes der 2 seminarer, et på Københavns Universitet og et på Aarhus Universitet.

  På skolen kan du desuden henvende dig til din koordinator, som er behjælpelig med praktiske spørgsmål undervejs.

  Det færdige projekt (ca. 6 sider) indsendes og deltager i konkurrencen, hvor der kåres 4 vindere, en vinder inden for hver af ovennævnte kategorier.

  Vinderne får 20.000 kr. hver, som kan bruges på forskning, men der er ikke krav om videre forskning i projektet.

  Du skal være forberedt på intenst arbejde, specielt i skriveperioden, men selvom ikke alle kan være en af de 4 heldige vindere, er det en proces, som man lærer utrolig meget af, også med henblik på at løse andre opgaver i skoleåret (f.eks. SRP og DIO).

  Desuden er der rigtig meget både vidensmæssig- og social inspiration at hente på seminarerne i København og Århus.

  og Sundhedsvidenskab på STX, HTX og HF.

  Sidste år gennemførte en elev fra Køge Handelsskole det samlede forløb og nåede helt i mål med sit forskningsprojekt, og i skrivende stund sidder to elever fra skolen og arbejder med at få deres forskningsprojekter færdige til indsendelse.

Evaluering

Evaluering af undervisningen

Du skal som studerende have mulighed for at evaluere undervisningen i de enkelte fag en gang i hvert semester.

Evalueringen er skriftlig og foregår elektronisk.

Resultatet af evalueringen danner udgangspunkt for en efterfølgende diskussion i klassen

Evaluering af skolens tilrettelæggelse af uddannelsen

Du får også mulighed for at evaluere skolens tilrettelæggelse af uddannelsen.

Denne evaluering foregår ved, at du udfylder et spørgeskema via skolens It-system.

Denne evaluering foregår hvert 2. år.

Karakterer 

Der afgives karakterer 2 gange på et  skoleår.

Ved offentliggørelse af karakterer, kan du få en uddybende begrundelse for dit niveau hos din faglærer.

Klasserådsmøder 

Klassens lærere holder klasserådsmøde 2 gange årligt, hvor de evaluerer klassens trivsel, faglige niveau, fravær, pædagogiske udfordringer og individuelle behov for støtte eller talentudvikling.

Samtale med klassekoordinator

Klassekoordinator afholder samtale med elever efter behov 2 gange årligt efter klasserådsmøder.

Samtalen omhandler trivsel, behov for særlig støtte eller talentudvikling, studieaktivitet jf. studie-og ordensreglementet, samt fagligt niveau generelt.

Egenbetaling

 • Intro-dage

   Når du møder på Køge Handelsskole efter sommerferien, vil du blive orienteret om, hvad der skal ske i de første dage af det nye skoleår.

  Der er nemlig tradition for at rydde skemaet, så der i stedet for almindelig undervisning vil være spændende fællesaktiviteter og forskellige praktiske opgaver, der skal løses. Der har blandt andet været arrangeret et orienteringsløb.

  Programmet for introduktionen er forskelligt fra år til år. Der vil blive opkrævet et beløb til forplejning.

 • Studieture

  Der arrangeres løbende studieture for studerende på HHX. Antallet ad studieture varierer afhængigt af valgt studieretning. Det er studieretningsteamet i samarbejde med ledelsen, der beslutter, hvilke destinationer, der anvendes som rejsemål på de enkelte studieretninger og klasser. Alle studieture har et fagligt indhold og er et led i den daglige undervisning.

  Ved studieture på 2. år er det Europæiske storbyer, der vælges som rejsemål.

  Ved studieture på 3. år er det oversøiske destinationer, der vælges som rejsemål.

  Studieturen kan blandt andet omfatte virksomhedsbesøg, skolebesøg og udarbejdelse af markedsanalyser mm

  Rammer for gennemførelsen af studieture

  • Min. 85 % af de studerende skal deltage på turen
  • Turen må højst koste 5000 kr. (dog ikke IBS/økonomi/matematik på 3. år)
  • Studieturen skal have et fagligt indhold
  • Som udgangspunkt er det obligatorisk at deltage på studieture
  • Studerende, der grundet særlige omstændigheder, ikke deltager på studieturen skal følge undervisningen i en anden klasse, skaffe en erhvervspraktik eller løse en tilsvarende opgave hjemme
  • Det er obligatorisk selv at tegne en rejseforsikring. Det er frivilligt at tegne en afbestillingsforsikring

  Tilmelding til studieture

  For at deltage på studieture, skal du indbetale alle opkrævede rater og aflevere underskrevet tilmeldingsbrev, samt underskrevet erklæring om studieture. Hvis du ikke overholder indbetalingen af løbende rater og afleverer underskrevet tilmelding og erklæring om studieture, vil du ikke kunne deltage på studieturen, men hæfter stadig for evt. indbetalt beløb til rejsebureauet.

  Alle, der deltager i studieturen, skal underskrive en erklæring om, at de vil opføre sig ordentligt på turen og overholde adfærdsreglerne. Er der en studerende, der bryder aftalen, sendes vedkommende hjem på eget ansvar og for egen regning. Hvis du er under 18 år, er det dine forældre, der skal underskrive erklæringen.

  Den studerende har pligt til at informere rejselærerne om sygdomme med mere, der kan have indflydelse på rejsens gennemførelse. Det er rejselærerne i samråd med ledelsen, der afgør, om det er forsvarligt, at den studerende deltager på studieturen.

  Det er obligatorisk at sørge for at have en rejseforsikring, der dækker hjemtransport. Det er frivilligt at tegne en afbestillingsforsikring.

  Indbetaling af studieture vil blive opkrævet via Safeticket.

  Bemærk at en indbetaling til en studietur er bindende, når rejsen er betalt til rejsebureauet. Hvis du, grundet særlige omstændigheder, ikke ønsker at deltage på studieturen, skal dette meddeles til rejselærerne før indbetaling af rejsen til rejsebureauet. Efter indbetaling til rejsebureauet hæfter du for din andel af rejsens pris.

  Alle indkrævede penge går til de studerende – skolen udreder udgifter til læreres deltagelse.

  Det er ikke muligt at planlægge individuelle rejser gennem skolen. I ekstra ordinære tilfælde, er det muligt at forlænge dit ophold i forbindelse med en studietur, men du hæfter stadig for den fulde pris for studieturen med skolen. I tilfælde af ønsket om en individuel rejse skal ledelsen informeres. Du er selv ansvarlig for særskilt at bestille og betale fly og ophold i forbindelse med en forlængelse, og du er selv ansvarlig under din individuelle del af rejsen.

   

  Afmelding fra studietur

  Hvis du herefter bliver forhindret i at deltage på turen grundet sygdom, er det din egen afbestillingsforsikring, der skal dække rejsens pris. Du skal huske at informere dine rejselærere om din udeblivelse inden klassens afrejse.

  Såfremt du ikke kan deltage på en studietur grundet udmeldelse fra skolen, omgænger eller anden årsag, vil du hæfte for det beløb, der evt. er indbetalt til et rejsebureau. Vi vil gerne undersøge, om der er mulighed for at sælge rejsen til en anden studerende fra klassen eller at få refunderet beløbet eller dele af beløbet fra rejsebureauet.

  Skolen dækker ikke tabte beløb i forbindelse med en afmelding fra en studietur. Du hæfter derfor stadig for rejsens fulde pris overfor skolen. Eventuelle restancer vil blive sendt til SKAT.

   Merbetaling

  Alle beløb angivet i HHX brochuren og på hjemmesiden mm. er med forbehold på at de angivende beløb kan ændre sig grundet eksempelvis kursændring, prisen på olie, prisen på rejsemålet, skatter- og afgiftsændringer mm.

   Afregning af rejsekonto efter sidste studietur

  Kontoen for klassen opgøres efter sidste studietur og udbetales/opkræves efter gældende regler:

  1. Hvis det overskydende beløb udgør min. 100 kr. vil hele

            det overskydende beløb blive udbetalt til de studerendes konti.

  1. Hvis det overskydende beløb udgør max. 99 kr. kan det

            overskydende beløb anvendes til sociale arrangementer i klassen.

  1. Hvis der er restancer for afholdte studieture, vil beløbet blive opkrævet efterfølgende.

  Tilbagebetaling for studieture ved udmeldelse eller ved afmeldelse

  Hvis en studerende udmeldes før tid eller afmeldes en studietur, vil den studerendes indbetalinger og elevandel på gennemførte rejser blive opgjort, og eventuelt overskydende/manglende beløb vil blive afregnet. Et evt. overskydende beløb vil blive indsat på den studerendes bankkonto efter ovenstående regler. Den studerende oplyser eget kontonummer til økonomimedarbejderen på Køge Handelsskole.

  Hvis du er studerende på IBS eller Innovation, vil din rejsekonto blive afstemt fremtidige betalinger til studieture eller blive opgjort, hvis alle studieture er afholdt.

  Særlige regler for omgængere

  Hvis en studerende er omgænger, vil der blive lavet en status på rejsekontoen i den studerendes oprindelige klasse.

  Såfremt der er et overskydende beløb på denne rejsekonto i forhold til på den nye klasses rejsekonto, bliver beløbet overført til den nye klasses rejsekonto.

  Såfremt beløbet på den oprindelige rejsekonto er mindre end beløbet på den nye rejsekonto, opkræves den studerende for differencen.

  Omgængere kan fravælge at deltage på studieturen i den nye klasse, da de allerede har været på studietur i den tidligere klasse. Dette meddeles rejselærerne ved opstart i den nye klasse.

  Studieretningen med betaling af studieture

  IBS

  På IBS planlægges der studieture på 2. og 3. år. Planen er, at du skal deltage i en studietur til en europæisk destination på 2. år, og en studietur til en oversøisk destination på 3. år. Der vil blive opkrævet rater efter følgende plan:

  Årgang 2015/16 - Der vil være en løbende opsparing til studieturene i alt 19.000 kr.

  1.år

  Måned

  1.år

  Beløb

  2.år

  Måned

  2.år

  Beløb

  3.år

  Måned

  3.år

  Beløb

   

   

  August

  2.500 kr.

  August

  3.000 kr.

  Januar

  1.500 kr.

  December

  3.000 kr.

   

   

  Marts

  1.500 kr.

  Marts

  3.000 kr.

   

   

  Juni

  1.500 kr.

  Juni

  3.000 kr.

   

   

  I alt 1. år

  4.500 kr.

  I alt 2. år

  11.500 kr.

  I alt 3. år

  3.000 kr.

  IBS English

  På IBS English planlægges der studieture på 1. og 2. år. Planen er, at du skal deltage i studieture i Oxford, England og Seattle, USA.  Vores studieture planlægges løbende, hvorfor de endelige rejsemål kan ændres. Der vil blive opkrævet rater efter følgende plan:

  Årgang 2015/16 - Der vil være en løbende opsparing til studieturene i alt 30.000 kr.

  1.år

  Måned

  1.år

  Beløb

  2.år

  Måned

  2.år

  Beløb

  3.år

  Måned

  3.år

  Beløb

  August

     6.000 kr.

  August

  6.000 kr.

   

   

  December

     6.000 kr.

   

   

   

   

  Marts

     6.000 kr.

   

   

   

   

  Juni

     6.000 kr.

   

   

   

   

  I alt 1. år

  24.000 kr.

  I alt 2. år

  6.000 kr.

  I alt 3. år

  0 kr.

   ILS

  På ILS planlægges der studietur på 2. år til en europæisk destination. Der vil blive opkrævet rater efter følgende plan:

  Årgang 2015/16 - Der vil være en løbende opsparing til studieturen i alt 5.000 kr.

  1.år

  Måned

  1.år

  Beløb

  2.år

  Måned

  2.år

  Beløb

  3.år

  Måned

  3.år

  Beløb

  Marts

  2.000 kr.

   

   

   

   

  Juni

  3.000 kr.

   

   

   

   

  I alt 1. år

  5.000 kr.

  I alt 2. år

  0 kr.

  I alt 3. år

  0 kr.

   Business Economics/Mathematics

  På Business Economics/Mathematics planlægges der studietur på enten 2. eller 3. år. Planen er, at du skal deltage i en studietur til enten en europæisk eller oversøisk destination. Der vil blive opkrævet rater efter følgende plan:

  Årgang 2015/16 - Der vil være en løbende opsparing til studieturen i alt 8.000 kr.

  1.år

  Måned

  1.år

  Beløb

  2.år

  Måned

  2.år

  Beløb

  3.år

  Måned

  3.år

  Beløb

   

   

  August

  2.000 kr.

   

   

   

   

  December

  2.000 kr.

   

   

   

   

  Marts

  2.000 kr. *

   

   

   

   

  Juni

  2.000 kr. *

   

   

  I alt 1. år

  0 kr.

  I alt 2. år

  8.000 kr.

  I alt 3. år

  0 kr.

  * I tilfælde af en europæisk destination vil 3. rate nedsættes med 1.000 kr. og den sidste rate bortfalder.

   Innovation

  På innovation planlægges der camps hvert år. Planen er, at du skal deltage i arrangementer i Danmark, såvel som i Europa. Vores camps planlægges løbende, hvorfor de endelige arrangementer naturligvis kan ændres. Der vil blive opkrævet rater efter følgende plan:

  Årgang 2015/16 - Der vil være en løbende opsparing til camps i alt 10.000 kr.

  1.år

  Måned

  1.år

  Beløb

  2.år

  Måned

  2.år

  Beløb

  3.år

  Måned

  3.år

  Beløb

  August

  1.000 kr.

  August

  1.000 kr.

   

   

  December

  2.000 kr.

  December

  2.000 kr.

   

   

  Marts

  2.000 kr.

  Marts

  2.000 kr.

   

   

  I alt 1. år

  5.000 kr.

  I alt 2. år

  5.000 kr.

  I alt 3. år

  0 kr.

   Idræt

  På idræt planlægges der studietur på 2. år i Europa med idrætsfagligt indhold. Der vil blive opkrævet rater efter følgende plan:

  Årgang 2015/16 - Der vil være en løbende opsparing til Studieturen i alt 5.000 kr.

  1.år

  Måned

  1.år

  Beløb

  2.år

  Måned

  2.år

  Beløb

  3.år

  Måned

  3.år

  Beløb

  Marts

  2.000 kr.

   

   

   

   

  Juni

  3.000 kr.

   

   

   

   

  I alt 1. år

  5.000 kr.

  I alt 2. år

  0 kr.

  I alt 3. år

  0 kr.

   Marketing/sprog

  På marketing/sprog planlægges der studietur på 2. år til en europæisk destination. Der vil blive opkrævet rater efter følgende plan:

  Årgang 2015/16 - Der vil være en løbende opsparing til Studieturen i alt 5.000 kr.

  1.år

  Måned

  1.år

  Beløb

  2.år

  Måned

  2.år

  Beløb

  3.år

  Måned

  3.år

  Beløb

  Marts

  2.000 kr.

   

   

   

   

  Juni

  3.000 kr.

   

   

   

   

  I alt 1. år

  5.000 kr.

  I alt 2. år

  0 kr.

  I alt 3. år

  0 kr.

 • Materialegebyr

   Hvad får du, for de penge der opkræves af Køge Handelsskole?

  Jf. bekendtgørelse nr. 1711 af 20/12/2006, kan der pålægges studerende ekstraudgifter til engangsbøger, kopiudgifter, ordbøger, lommeregnere m.m. på op til kr. 2500,00, fordelt over tre skoleår.

  På HHX opkræves der et årligt beløb til dækning af kopiudgifter, print, netordbøger, e-bøger, i-bøger, trådløst internet, screening af læse- og matematikvejleder.

  For 1. års elever optaget 2016/17 er beløbet som følger:

  1. år

  2. år

  3. år

  650 kr.

  800 kr.

  800 kr.

  Beløbet vil blive opkrævet som et engangsbeløb hvert år i løbet af september måned.

  Ved udmeldelse inden efterårsferien, vil materialegebyret blive delvist refunderet. Efter efterårsferien bliver beløbet ikke refunderet.

  For  2. og 3. år 2016/17 er beløbet som følger:

   

  2. år

  3. år

  Studieretninger med VØ A

  610 kr.

  440 kr.

  Studieretninger med VØ B

  440 kr.

  440 kr.

  På HHx opkræves der et årligt beløb til dækning af kopiudgifter, print, netordbøger, e-bøger, i-bøger, trådløst internet, screening af læse- og matematikvejleder, samt opgavehæfte til virksomhedsøkonomi. Beløbet varierer fra studieretning til studieretning alt efter hvilke bøger, der kræves i de enkelte fag.

  Beløbet vil blive opkrævet som et engangsbeløb hvert år i løbet af september måned.

  Herudover anbefaler skolen at de studerende anskaffer sig en lommeregner til matematik og økonomiske fag og ordbøger til sprog. Du vil kunne få rådgivning af din lærer på dette område.

Forsikringer

Obligatoriske

Du må selv sørge for at tegne forsikringer, da skolen ikke har tegnet en forsikring for dig.

Du hæfter selv for tyveri og beskadigelser på værdigenstande, hvis du vælger at medbringe dem i skoletiden.

Bliver dine ting stjålet eller beskadiget i skoletiden (gælder også på studieture og udflugter), må din egen indboforsikring dække dette efter de betingelser, der er gældende.

Efterlad derfor aldrig dine værdigenstande uden opsyn og pas på dine værdigenstande. Skolen har ikke mulighed for at udbetale erstatninger.

Ulykke

Hvis du kommer til skade i skoletiden, er det din egen ulykkesforsikring, der eventuelt skal udbetale erstatning.

Er du over 18 år, skal du have din egen police, medmindre du er omfattet af din families ulykkesforsikring.

Det er vigtigt, at du passer på dig selv og dine studiekammerater.

Arrangementer

 • Arrangementer

  Morgensamling
  Ca. hver anden måned afholdes morgensamling for alle klasser i cafeen. Studierådet og uddannelseschefen samarbejder om afholdelse af morgensamlinger, som altid ligger i tidsrummet 10.00 – 10.15.
  Her kan der være indslag fra uddannelseschefen, uddannelses- og erhvervsvejlederne, repræsentanter for studieråd og festudvalg eller sportsudvalg eller mange andre kendte og mindre kendte personer, som optræder på slap line med såvel muntre som mere alvorlige emner.

  Sportsdag
  Dette er en dag, hvor klasserne dyster i forskellige sportslige aktiviteter. Alle skal deltage i mindst én disciplin for at sikre, at alle bliver involveret i arrangementet. Husk at sportsdagen foregår i skoletiden og alkohol eller euforiserende stoffer ikke er tilladt.

  Super Quiz
  Et af årets højdepunkter er Superquiz, som er en af skolens ældste traditioner. Afgangsklasserne dyster om, hvem der er den klogeste klasse.
  Alle på skolen - studerende, lærere, kontor- og servicepersonale samt pårørende og gamle studerende - mødes en aften én gang om året for at overvære, at afgangsklasserne bliver bombarderet med spørgsmål i kategorierne sport, film, musik og politik. Samtidig vil der være diverse skøre indslag, hvor lærere og studerende optræder.
  Afgangsklasserne er på dupperne med bannere, slagsange osv. Overskuddet fra quizzen går til festudvalget.

  Sidste skoledag
  På den allersidste undervisningsdag mødes klasserne med klassekoordinatoren i 1. modul, hvor der kan arrangeres morgenmad (for egen regning), og der vil være offentliggørelse af karakterer og eksamensplan. Kl. 9.30-10.30 vil dervære fælles underholdning i caféen. 

  Der er tradition for, at det er en festlig dag, der fejres uden alkohol, uden vandkamp og andre udskejelser. Elever, der overtræder skolen adfærdsregler, vil blive hjemsendt.

  Translokation
  Translokationen for Hhx-studenter, er skolens officielle højtidelighed. Her fåralle de nybagte studenter udleveret deres eksamensbevis med dertil hørende håndtryk af direktøren og uddannelseschefen.
  Direktøren holder tale, og de officielle legater til de studerende, der har gjort et særligt stykke arbejde i deres treårige studieforløb, overrækkes. Afslutningsvis vil det sidste fælles skolefoto bliver taget af klassen.

  Studenterkørsel
  HHX-studenterne mødes på Køge Torv om morgenen dagen efter translokationen. Her har 2. års studerende pyntet afgangsklassernes køretøjer. Turen går herefter rundt til alle forældre i lejet ølvogn, kreaturvogn, lastbil, hestevogn eller andet lejet køretøj.

  Det er en tradition, at alle klasserne mødes igen på Torvet kl. 12 for at danse rundt om statuen af Frederik den 7.

  Forældreaften
  Der afholdes et møde med forældre på 1. år. Der er tale om et orienteringsmøde og ikke en konsultation, som du kender det fra folkeskolen.

  Dine forældre får mulighed for at møde nogle af dine lærere og se skolen, hvor du tilbringer meget af din tid. Der vil være besøg af en studievejleder, der fx fortæller om tilvalg, SU-regler mv.

  Du og dine forældre vil modtage en skriftlig invitation fra skolen til dette arrangement og tilmelding vil foregå via Lectio.

  Hvis dine forældre ønsker at holde sig orienteret med din uddannelse, skal du give dem adgang til Lectio. Det er altid en god idé, at involvere dine forældre, så de kan støtte dig i din skolegang.

  Hvis du er under 18 år, er dine forældre altid velkommen til at kontakte din studievejleder for at høre, hvordan det går. Vi afholder ikke skole-hjem samtaler. Derfor er det vigtigt, at dine forældre selv opsøger skolen, hvis de har nogle spørgsmål. Bemærk: Dine forældre inddrages kun, hvis du er under 18 år.

  Rejsemøder
  I forbindelse med studieture på 2. og 3. år, vil du og dine forældre blive inviteret til et rejsemøde, hvor du vil blive orienteret om studieturen og hvor bl.a. programmet og regler på turen gennemgås. Du har endvidere mulighed for at stille spørgsmål til dine rejselærer.

 • Café og fester

  Fester og caféer er kun for skolens elever, med mindre andet er oplyst på forhånd.

  Der er vagter til alle arrangementer, hvor der serveres alkohol. Hvis vagterne vurderer, at en elev har drukket for meget eller er påvirket af euforiserende stoffer, kan eleven blive nægtet adgang til skolen og/eller blive sendt hjem. Skolen kan foretage en test, hvis det skønnes nødvendigt. Hvis eleven bliver taget med euforiserende stoffer ved arrangementer på skolen, vil samme sanktioner træde i kraft som beskrevet under studie-og ordensreglementet.

  Du må ikke selv medbringe drikkevarer til skolens arrangementer. Betaling til fester foregår via Safeticket.dk. Skolen refunderer ikke betaling til arrangementer, uanset årsag.

  Fredagscafé
  Hen over året bliver der arrangeret fredagscafé. Her kan du møde dine venner til en social eftermiddag. Nogle fredage bliver der arrangeret events for hele skolen. Se datoer i månedskalender i Lectio.

  Introfest
  Den første fest på skolen efter sommerferien er vores introfest, hvor vores nye og gamle elever, kan lære hinanden at kende.

  Vennefest
  En gang om året holder vi en vennefest, hvor du har mulighed for at invitere en ven, som ikke går på skolen.

  Gallafest
  Traditionen tro, så afholder Køge handelsgymnasium en Gallafest for vores 3. års studerende, som er en aften, der fejres med manér. Alle møder pæne i tøjet og opfører sig efter alle gældende etiketter. Det er en utrolig hyggelig aften med engelsk vals og fællessangen Pomp & Circumstances.

  Studenterfest
  HHX-studenterne fejrer deres eksamen med en fest, som holdes på skolen. De studerende og lærere mødes til spisning og dans. Gå ikke glip af denne fest – så sats på at få din eksamen.    

Undervisere

 • Lærere med fag

  Undervisere

   

   

  INITIALER

  NAVN

  FAG

  ANJE

  Anders Bille Jensen

  Afsætning, Markedskommunikation

  AK

  Anders Kaarsholm

  Virksomhedsøkonomi, Samtidshistorie

  AB

  Anisa Buskov

  Afsætning, International økonomi, Innovation

  AI

  Anita Idorn

  Dansk, Spansk

  AVB

  Anna V Bækkelund Jørgensen

   Dansk, Samtidshistorie

  AU

  Astrid Underbjerg

  Tysk, Virksomhedsøkonomi, Innovation

  AVH

  Astrid Vandenbergh Haaeman

  Engelsk

  BKL

  Brian Klovgaard Lassen

  Afsætning

  BA

  Britt Andersen

  Virksomhedsøkonomi

  CSC

  Camilla Scholz

  Spansk, Afsætning

  CHL

  Christine H Lauridsen

  Engelsk, Samtidshistorie

  DT

  Dagny Høy Thomsen

  Afsætning, Erhvervsret

  DG

  David Groth

  Spansk, Kulturforståelse

  EL

  Eva Læssøe Heramb

  Engelsk

  FLB

  Flemming Bak

  Virksomhedsøkonomi, Markedskommunikation

  FME

  Flemming Mervog

  Virksomhedsøkonomi, Afsætning, Innovation

  FBC

  Frederik B Christensen

  International økonomi

  GA

  Gitte Ahrensberg

  Dansk, Engelsk

  HBP

  Henrik B Petersen

  Matematik

  HEM

  Henrik Mayntzhusen

  Samfundsfag

  HK

  Henrik Kureer

  International økonomi

  HM

  Henning Maarup

  Virksomhedsøkonomi

  HMS

  Hanne Margrete Straarup

  Tysk

  HTH

  Heidi Thaysen Højberg

  Dansk, Samtidshistorie

  HVB

  Hanne V. Bang

  Matematik

  IJ

  Inge Jakobsen

  Engelsk, Spansk

  JBR

  Jeanette Brodin

  Matematik

  JASC

  Jan Schrøder

  Sundhed

  JOK

  Jette Olsen Knudsen

  Erhvervsret

  KA

  Kasper Asklund

  Engelsk, Kulturforståelse

  KD

  Kim Damkjær

  Afsætning, Virksomhedsøkonomi

  KOL

  Karin Olsen

  Engelsk

  KSP

  Kitt S Petersen

  Engelsk

  KWO

  Kasper Worsøe

  Samfundsfag

  LC

  Lone Clemmensen

  Tysk, Psykologi

  LJE

  Linda Jeppesen

  Dansk, Engelsk

  LPA

  Louise Palme

  Samtidshistorie

  LQ

  Lotte Quist

  International Økonomi, Virksomhedsøkonomi

  LS

  Lone Steimle

  Studievejleder

  LVM

  Lisa V Mailand

  Spansk

  LYR

  Lykke Rømer

  International Økonomi, Kulturforståelse, Samfundsfag

  MBB

  Mette Bahn Bertram

  Virksomhedsøkonomi, IT, Matematik

  MEG

  Mette Eggertsen

  Psykologi, Engelsk

  MEN

  Merethe Nørgaard

  Matematik

  MKA

  Maja Karlshøj

  Engelsk, Fransk

  ML

  Michael Laugesen

  Virksomhedsøkonomi, Afsætning Finansiering

  MLA

  Michael Larsen

  Matematik

  MN

  Merete Skøt Nødgaard

  Engelsk, Tysk, Studievejledning

  MP

  Mads Pedersen

  Dansk, Samfundsfag

  MV

  Malene Vaz

  Spansk, Engelsk

  MVH

  Mads Vester Hegelund

  Virksomhedsøkonomi, Erhvervsret

  MWJ

  Martin Wedel Jacobsen

  Matematik

  NIS

  Niels Skjalholt

  Dansk, Mediefag, IT

  NMN

  Nicoline M Nielsen

  Matematik

  NIS

  Niels Skjalholt

  Dansk, Mediefag, It

  NP

  Nikita Pedersen

  International Økonomi

  OLSI

  Ole S Sidenius

  International økonomi

  OSB

  Ole Stærk Bjerregaard

  Spanske

  PB

  Palle Birch

  Virksomhedsøkonomi, Innovation

  PBE

  Pia Beck

  International Økonomi

  PEMO

  Peter Mortensen

  International økonomi

  PRO

  Pia Rosbæk

  International økonomi, Samfundsfag

  RA

  René Ahrendt

  Afsætning, Markedskommunikation 

  RH

  Rikke Haastrup

  Matematik

  RIH

  Jonas Rikardo Hansen

  Idræt

  RKH

  Rikke Kampmann Holm

  Afsætning, Markedskommunikation

  ROH

  Rolf Højmark

  Dansk

  RUS

  Rune Smidt

  Tysk, Samtidshistorie

  SA

  Susann Albeck

  Engelsk, Psykologi

  SEC

  Salah-Eddine Chitoui

  International økonomi, Afsætning

  SHH

  Sine Højholdt 

  Dansk Samtidshistorie

  SHI

  Sabrina Hilstrøm

  Samfundsfag, Kulturforståelse

  SIRA

  Simon Rasmussen

  International Økonomi

  SLH

  Susanne Løndahl Halborg

  Psykologi

  SSJ

  Sanne Snejbjerg Jensen

  Dansk, Samtidshistorie, Studievejledning

  SSK

  Signe Sindberg Kaspersen

  Dansk, Samtidshistorie, Mediefag

  ST

  Signe Tjørnløv

  Dansk, Tysk

  SY

  Sertan Yucel

  Virksomhedsøkonomi, Innovation

  TB

  Thomas Bagger

  Spansk, Samtidshistorie

  TBL

  Tina Blum

  Tysk, Samtidshistorie

  TE

  Tina Biil Eriksen

  Engelsk, Tysk

  TEK

  Terese Kokholm

  Dansk, IT

  TEM

  Trine Møllgaard

  Afsætning, Erhvervsret, Matematik

  TKP

  Troels Kjems Petersen

  Kinesisk

  TMT

  Trine Munkholm Teglskov

  Afsætning, Markedskommunikation, Kulturforståelse

  TYE

  Ye Tian

  Afsætning, Kinesisk

Lærerfravær

Sygdom

Fravær pga. sygdom opstår ofte pludseligt, og det kan blive svært at gennemføre de skemalagte timer. Det kan være, at du får en mellemtime eller bliver sat til at lave skriftlige opgaver.

Hvis morgentimerne bliver aflyst grundet sygdom, vil vi tilstræbe at du kan se ændringen i dit skema på Lectio senest kl. 6.30.

Hvis der forekommer ændringer i løbet af dagen, kan du se det i dit skema. Vær opmærksom på, at ved lærerfravær grundet sygdom, kan der blive lagt timer i skemaet med andre af dine faglærere.

Er en lærer ikke mødt frem til undervisningen, skal en repræsentant for klassen efter 15 min. henvende sig på uddannelseschefens kontor.

Du kan ikke forvente, at få erstatningstimer for de første to uger, hvor din lærer aflyser undervisningen.

Kursusdeltagelse og lignende

Kurser og lign. er som regel planlagt i så god tid, så timerne vil, så vidt det er muligt, blive lagt med andre af dine faglærere eller du skal arbejde selv med opgaver i faget.

Ledelse

Køge Handelsskole er en selvejende institution. Den daglige ledelse på HHx varetages af:

Uddannelsesrektor:

 Henrik Flyge

 

Udviklingschef:

 Gitte Ahrensberg

 

Inspektor:

 Anders Bang

De nævnte ledere træffes alle efter aftale.

Elevadministrationen

 • Kontortider

  Elevadministrationen er nok det sted på Køge Handelsskole, hvor der samles flest informationer om de enkelte studerende.

  Det er nemlig her, at alle karakterer, eksamensplaner m.v. opbevares og behandles, så du kan modtage karakterblade, eksamensmeddelelser m.v.

  TLF. TIL SKOLEN: 5667 0400.

  Hvis du ændrer adresse eller telefonnummer i løbet af skoleåret, skal du hurtigst muligt informere administrationen. Det kan være meget vigtigt, at skolen kan komme i forbindelse med dig eller dine forældre hurtigt.

  Elevadministrationen er beliggende i rød bygning til venstre for hovedindgangen.

  Elevadministrationens åbningstider er: 

  UGE 32-2016:

  • mandag-torsdag kl. 8 - 15
  • fredag kl. 8 - 14

  FRA UGE 33-2016:

  • mandag og torsdag kl. 8 - 15
  • tirsdag og torsdag kl. 8-10
  • fredag kl. 8 - 14
 • SU - Statens Uddannelsesstøtte

                               

  Er du over 18 år, har du mulighed for at få støtte til at uddanne dig. Støtten hedder SU (Statens Uddannelsesstøtte). Støtten ydes på nogle vilkår, som hovedsageligt er bestemt af den uddannelse, du har valgt og dine egne indtægter samt dine forældres indtægter, hvis du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse.

  Sådan klarer du dig selv med hensyn til SU

  På hjemmesiden www.su.dk kan du få alle regler og vilkår om SU forklaret, for at logge på og udfylde en ansøgning skal du bruge en NemId. Forklaringerne er opdelt efter mange af de situationer og valg, du kan komme ud for under din uddannelse. De fleste af forklaringerne ligger i print-venlige filer, du kan udskrive på A4-ark, så du kan tage dem med dig, hvis du for eksempel vil spørge nærmere hos elevadministrationen.

  Hvis du vil regne på, hvad du kan få i SU, eller hvor meget du kan tjene selv uden at skulle tilbagebetale SU, finder du regnemaskiner til hjælp på hjemmesiden.

  Det forventer vi af dig vedr. SU

  o  at du sørger for, at der ikke er fejl i din ansøgning. Dit bidrag til, at du får den rigtige SU til den rigtige tid, er at udfylde alle de rigtige rubrikker, udfylde dem rigtigt og søge i god tid ledsaget af de rigtige papirer, hvis det er krævet. Hvis du ikke bærer dig rigtigt ad, kan du ikke regne med, at SU-systemet overholder de lovede behandlingstider

  o  at du henvender dig til elevadministrationen her på dit uddannelsessted, når du behøver hjælp og vil stille spørgsmål om SU. Men prøv altid først selv at finde ud af tingene

  o  at du aktiverer din e-boks på hjemmesiden www.eboks.dk, sætter dig grundigt ind i de meddelelser og breve samt opbevarer dem, du modtager fra SU-systemet. De indeholder nemlig de oplysninger, du skal bruge for at undgå problemer med din SU

  Har du brug for hjælp?

  Du skal altid henvende dig til elevadministrationen, hvis du har spørgsmål om eller problemer med din SU. Her ordner vi hovedparten af administrationen af din SU

  Det kan vi tilbyde:

  o  Vi hjælper dig, hvis du konkret har brug for hjælp med en ansøgning eller med at ændre din SU, eller hvis du vil spørge om SU i almindelighed

  o  Vores elevadministration ligger på Lyngvej ved hovedindgangen. 
  Åbningstider fremgår af opslag ved døren og kan ses på skolens hjemmeside

  o  Du har adgang til internet på computerne her på skolen. Her kan du slå op på SU’s hjemmeside: www.su.dk. Du bør finde ud af mest muligt selv, inden du kommer og spørger

  o  Ekspeditionstiden for behandling af en ansøgning vil normalt ikke overskride fire uger fra det tidspunkt, hvor du udfylder din ansøgning på SU’s hjemmeside, til du har penge på din konto

  o  Der kan dog ske mindre forsinkelser, hvis der for eksempel er problemer med at indhente skatteoplysninger, du ikke bor hos dine forældre eller du ikke er dansk statsborger

  o  Den løbende udbetaling af din SU til din konto sker altid den sidste hverdag måneden forud

  Vil du klage over din SU afgørelse?

  Hvis du er utilfreds med en afgørelse om din SU, kan du klage over den. Afgørelsen indeholder altid oplysning om, hvor og hvordan, du kan klage. Er du i tvivl, så henvend dig til elevadministrationen. Her får du vejledning om, hvordan du skal gøre. I de fleste tilfælde kan du få din klage sendt til behandling i SU- styrelsen og derefter i Ankenævnet for Uddannelsesstøtten.

  Vil du klage, skal du gøre det senest fire uger efter, at du har fået den meddelelse, du vil klage over.

 • Ungdomskort

  Du har mulighed for at søge om et ungdomskort, der giver tilskud til din transportudgift.

  Du skal udfylde en ansøgning på hjemmesiden www.uddannelseskort.dk.

  Du kan læse mere om reglerne for kortet på www.hypercard.dk, hvor du også kan læse om for kortet.

  Du skal selv betale en del af din transportudgift, resten af udgiften vil du normalt kunne få dækket.

  Du kan kun få tilskud til kort, der dækker zonerne mellem din bopæl og din skole

IT

 • Krav til IT udstyr

  Computere

  Som studerende på handelsskolen vil du komme til at arbejde med it som en integreret del af undervisningen. Skolen stiller et begrænset antal stationære computere til rådighed. Derfor er det en god idé, at medbringe din egen bærbare computer. Husk at oplade den hjemmefra. Du må kun benytte computere til skolearbejde i undervisningstiden.

  Af sikkerhedsmæssige grunde er der en række regler for brugen af skolens it-udstyr. De giver skolen ret til at bortvise dig, såfremt du udøver hærværk, misbruger eller ulovligt kopierer programmer.        

  Krav til IT udstyr

  For at få det optimale udbytte af it-tjenester, som udbydes af Køge Handelsgymnasium, anbefaler skolen, at du har en computer der benytter MAC OS X (i nyeste udgave), Microsoft Windows 8.1 eller Microsoft Windows 10. Uanset leverandør af computeren anbefales 8GB RAM.

  I forhold til hastighed på computeren anbefales det at anskaffe en enhed med SSD (Solid State Drive). Vær dog opmærksom på SSD er dyrere og har mindre kapacitet end en traditionel harddisk, men giver computeren en ydeevne.

  Gældende for alle enheder er, at der skal være understøttelse for netværksstandarden 802.11a og eller 802.11g. For at få det optimale udbytte af skolens trådløse netværk, så anbefales det, at enheden understøtter 802.11n og 802.11ac.

  For at forbinde til skolens AV-udstyr benyttes der VGA. Hvis computeren ikke har VGA udgang, så anbefales det at anskaffe en VGA-adapter.

  Eksamen - anbefalinger

  Det anbefales at installere 2 browsere i rimelig ny version
  Til Windows:   Microsoft Explorer/Edge og Chrome
  Til MAC:         Safari og Chrome

  Word og Excel eller lign. skrive- og regneprogrammer, der kan gemme filer i Word/Excel/pdf format

  Opdateret  Acrobat Reader, Flash, Media Player, VLC-player, Silverlight

  Kontroller om computeren kan logge på skolens trådløse netværk (husk kode!)

  Til matematik skal de, med læreren aftalte, hjælpeprogrammer været installeret

  IT programmer

  Du skal have matematik på 1. år., og din lærer vil informere dig om, hvilke IT-programmer der skal anvendes til faget. Du skal ikke investere i en lommeregner, men derimod er det nødvendigt, at du har en computer med hver dag – da du ikke vil kunne opnå de matematiske kompetencer i faget uden. Skolen har et begrænset antal computere til udlån på skolen.

  Du får, under dit studie, stillet den nyeste udgave af Microsoft Office til rådighed. Office indeholder Word, Excel, Powerpoint, Outlook og Access (Access findes ikke i MAC-udgaven af Office). Du installerer selv Office fra Microsofts Office365 portal og logger på med dit skole brugernavn og adgangskode.

  Skolen stiller andre hjælpeprogrammer til rådighed så som ordbøger, CAS-værktøjer mm.

   I/E-bøger

  I nogle fag, vil du ikke få udleveret bøger i fysisk bogform. I disse tilfælde vil du få udleveret en adgangskode til en i-bog på nettet. Denne adgangskode er gældende i dine år på Køge Handelsskole.

  Ordbøger

  Husk at du til de fleste eksaminer må medbringe ordbøger. Skolens computere har dog installeret elektroniske ordbøger. Du finder et link på It’s Learning under intranettet i mappen ”bibliotek” – online ordbøger. 

 • Informationskanaler

   Af sikkerhedsmæssige grunde er der en række regler for brugen af skolens it-udstyr. De giver skolen ret til at bortvise dig, såfremt  du udøver hærværk, misbruger eller ulovligt kopierer programmer. Programmer 

  Hvordan kommunikerer skolen med dig? Og omvendt?

  Informationskanal

  Hvad kan du finde svar på?

  Hvilket medie er det?

  Lectio

  Skema og daglige ændringer, lektier, lokaler, skriftlige opgaver, karakterer, kalender, aktuel information, beskeder mm.

  Husk at Lectio kun må benyttes til formidling af informationer vedrørende undervisning.

  Lectio opdateres løbende af administrationen og lærerne.

  Du kan lave en genvej til Lectio på din telefon, så du kan holde dig orienteret om daglige ændringer.

  Lectio er vores administrationssystem.

  Du finder os på Lectio.dk – Køge Handelsgymnasium. Det kræver login at få adgang til personlige data.

   

  UMS

  På UMS skal du indtaste dit mobil telefon nummer.

  UMS er et administrativt system, hvor du kan sende SMS beskeder og skifte login.

   

  Du finder UMS på https://khs.dk under fanen ”elever og studerende”

   

  Facebook

  På vores Facebook-side kan du deltage i debat og dialog og kommunikere med andre studerende, kommentere opslag, deltage i afstemninger, etc. Husk altid at skrive i en god tone og respekter dine skolekammerater, når du debatterer på nettet.

  Dette er et offentligt debatforum. Du finder Køge Handelsskole på Facebook.com/kogehandelsskole.

  Twitter

  Skolen kommunikerer diverse former for information og nyheder via Twitter, så du har mulighed for at følge skolen mobilt.

  Skolens Twitter-profil kan du finde og følge via twitter.com/khsdk

  Infoskærme

  Supplerende information om daglige ændringer. Her kan du holde dig orienteret om, hvad der sker på skolen nu og her.

  Intern kommunikation. Administrationen og receptionen skriver aktuelle opslag.

  Hjemmesiden -  khs.dk

  Khs.dk er Køge Handelsskoles officielle hjemmeside. Her finder du information af enhver art om skolens uddannelser.

  Skolens ansigt udadtil på nettet.

   

Praktiske

 • Lockers

   

  I den nye bygning er der ca. 400 lockers, som de studerende kan låne.

  Lockers aflåses med en hængelås. Der er mulighed for at købe en hængelås i mediecenteret.

  Hængelåsen bliver klippet dagen efter translokationen, hvis den ikke er fjernet.

  Lockers er tænkt som en midlertidig opbevaring af bøger, computere og noter.

  Sørg for, at tage hængelåsen med dig, når du ikke bruger den lånte lockers.

 • Ferieplan: Skoleåret 16/17 + 17/18

   

   Skoleåret 2016/17 Alle dage incl.
  1.skoledag 08. august 2016
  Efterårsferie 17. oktober 2016– 21. oktober 2016
  Juleferie 21. december 2016 – 3. januar 2017
  Vinterferie 20. februar 2017 – 24. februar 2017
  Påskeferie 10. april 2017 – 17. april 2017
  St. Bededag 12. maj 2017
  Kr. Himmelfartsdag 25. maj 2017
  2. pinsedag 05. juni 2017
  Translokation for 3. år 24. juni 2017
  Sommerferie 24. juni 2017

    

   Skoleåret 2017/18 Alle dage incl.
  1. Skoledag 14. august 2017
  Efterårsferie 16. oktober 2017 -  20. oktober 2017
  Juleferie 20. december 2017 - 2. januar 2018
  Vinterferie 19. februar 2018 -  23. februar 2018
  Påskeferie 26. marts 2018 - 2. april 2018
  St. Bededag 27. april 2018
  Kr. Himmelfartsdag 10. maj 2018
  2. Pinsedag 21. maj 2018
  Sidste skoledag 23. maj 2018
  1. Eksamensdag 24. maj 2018
  Translokation 30. juni 2018
  Sommerferie 29. juni 2018
 • Skoletid

  1. modul                       08.20 - 09.50

  Pause                           09.50 - 10.05

  2. modul                       10.05 - 11.35

  Spisepause                 11.35 - 12.15

  3. modul                       12.15 - 13.45

  Pause                           13.45 - 14.00

  4. modul                       14.00 - 15.30

  5. modul                       15.30 - 17.10

  Du må forvente at undervisningen kan planlægges i tidsrummet fra kl. 8.20-17.10.

  Private aftaler og fritidsarbejde bør placeres efter kl. 17.10.

  Skemaet kan ændres med kort varsel grundet lærerfravær eller ændringer i aktiviteter. Du bør derfor tjekke dit skema jævnligt.

  Fordelingen af moduler kan ligeledes være forskellig fra uge til uge.

  Skolen holder løbende øje med, at alle hold er skemalagt med korrekt antal moduler i henhold til bekendtgørelsen for hhx.

 • Studiekort

  Alle elever får et studiekort. Kortet bruges på alle tre studieår.

  Ved indgangen til skolens fester skal du fremvise dit studiekort.

  Skolen indsætter 500 kr. på kortet ved skolestart på 1. år, som skal bruges i forbindelse med printning.

  Mister du dit kort koster et nyt 50 kr. ved henvendelse i Mediecenteret.

 • Print og kopi

  Du skal bruge dit studiekort, når du skal printe.

  Når du udskriver fra din computer, kan du printe på alle printere, der er tilgængelig for studerende.

  Printeren for studerende er placeret i rød bygning ved caféen.

  Du må kun benytte Printeren til Print og kopiering af undervisningsrelevant materiale som for eksempel artikler.

  Hvis Printeren misbruges, kan skolen lukke for adgangen til den.

  Du skal rydde op efter dig, inden du forlader kopiområdet.

  Ved fejl og mangler vedrørende Printeren bedes du henvende dig i Mediecenteret.

 • Glemte sager

  Har du glemt eller fundet ting?

  Har du mistet ejendele eller fundet ”glemte” sager, skal du henvende dig til Servicekontoret.

Studieudvalg

 • Studieråd

  Studierådet er de studerendes talerør over for skolens ledelse.

  Studierådet tager sig af alle forhold, der vedrører elevernes dagligdag såsom valg af skolens indsatsområder, generel trivsel, Blå Bog, elevfaciliteter mv. Studierådet har også en plads i skolens bestyrelse.

  I begyndelsen af august vælger hver klasse en studierådsrepræsentant og en suppleant.

  Herefter konstituerer studierådet sig, dvs. studierådet vælger næstformand. Først i december vælger studierådet formand, idet formandens valgperiode løber fra december til december det følgende år, således at formandsposten ikke kan bestrides af en førsteårsstuderende i 1. semester eller en 3.årsstuderende i 2. semester.

  Studierådet afholder møder efter behov i skoletiden. Formanden og næstformanden deltager endvidere i møder med deres lærerrepræsentant og ledelse i Fællesudvalget.

  Lærernes repræsentant i Fællesudvalget vælges af lærerkollegiet. Denne lærer, der generelt er meget engageret i skolens sociale arbejde, fungerer desuden som vejleder og støtteperson for studierådet, ligesom vedkommende er bindeled mellem de studerende og ledelse. 

   Sikkerhedsudvalg 

  Studierådet udpeger en repræsentant blandt de studerende, som deltager i sikkerhedsudvalget.

  Skolens bestyrelse

  en repræsentant, som deltager i bestyrelsesmøder.

  ·     Festudvalg

  Festudvalget har til opgave at lave gode fester og fredags caféer. Hver klasse vælger en til to personer til dette udvalg. Formandskabet kører efter samme model som studierådet, og der vælges endvidere en kasserer. Festudvalget arbejder tæt sammen med studierådet og to lærerrepræsentanter, der funger som støttepersoner og vejledere.

  Festudvalget holder også møder efter behov i skoletiden, men det er naturligvis også muligt at holde møderne uden for skoletid! Festudvalget er eneansvarligt for festernes afvikling, dvs. udvalget står for bestilling af øl, musik, vagter, pedel, rengøring mv. Udvalget står selvfølgelig også for opstilling, udsmykning og oprydning efter fester og caféer.

 • Festudvalg

  Fester og Caféer

  Festudvalget har til opgave at lave gode fester og fredags caféer.

  Hver klasse vælger en til to personer til dette udvalg.

  Formandskabet kører efter samme model som studierådet, og der vælges endvidere en kasserer.

  Festudvalget arbejder tæt sammen med studierådet og to lærerrepræsentanter, der funger som støttepersoner og vejledere.

  Festudvalget holder også møder efter behov i skoletiden, men det er naturligvis også muligt at holde møderne uden for skoletid!

  Festudvalget er eneansvarligt for festernes afvikling, dvs. udvalget står for bestilling af øl, musik, vagter, pedel, rengøring mv. Udvalget står selvfølgelig også for opstilling, udsmykning og oprydning efter fester og caféer.

GEKH

Gamle Elever Køge Handelsskole

Foreningen blev dannet i foråret 1990 af gamle HHX-studenter fra Køge Handelsskole, som ønskede at fastholde sammenholdet fra deres HHX-tid.

Foreningens primære opgave er at arrangere en årlig Gamle Studerendes Fest, som nu per tradition ligger den første lørdag i november.

Kun medlemmer af foreningen kan deltage i festen, som er umådeligt populær og med stor deltagelse – også fra lærerside. Foreningen uddeler hvert år et legat ved Hhx-studenternes translokation. Legatet gives til en studerende, der har gjort et stort arbejde for skolens sociale liv.

I GEKHs bestyrelse sidder der fire gamle studerende og to nuværende studerende samt en lærer.

GEKH har sin egen hjemmeside: www.gekh.dk.

Hvor du kan se medlemskontingentet. Der er tradition for, at alle afgangsstuderende melder sig ind i foreningen, da dette som nævnt er betingelsen for at kunne deltage i Gamle Studerendes Fest den første lørdag i november.

Caféen

Det finder du i Caféområdet

Skolens Café lever op til Kantine Diplomet, det vil sige en sund cafe.

Vi serverer gratis havregrød hver morgen mellem kl. 7.30-8.15, så du kan få en god start på dagen. Der udover kan du købe forskellige morgenmadsprodukter, varme og kolde retter, diverse drikkevarer samt frugt.

Mad og drikkevarer hentet i caféen må først fortæres efter betaling.

I caféområdet kan du endvidere hente koldt vand gratis i vores to vandautomater. Du kan ligeledes trække kolde drikke og snack, samt varme drikke i vores automater placeret i caféområdet.

Der er en microovn til rådighed ved automaterne i caféen, hvor du har mulighed for at varme din mad.

Du betaler med dit studiekort.Du finder vejledningen til Kantinesystemet på http://www.khs.dk/for-elever-studerende/.

Åbningstider:

 • Mandag til torsdag kl. 8.00 til 13.00 og 13.30-14.00
 • Fredag kl. 8.00 til 13.00

På skærm i Caféområdet kan du se dagens menu.

Da du og andre helt sikkert bedst kan lide at spise i pæne og rene omgivelser, skal du rydde op efter dig, sætte service og bestik på de dertil indrettede rulleborde og sætte stolen på plads, når du forlader caféområdet.

Mediecenter

Bøger og databaser

I Mediecenteret kan du få hjælp til informationssøgning i bibliotekets beholdning, på nettet og i skolens fagdatabaser.

Du kan låne bøger, tidsskrifter, aviser og dokumentarfilm. I forbindelse ned større opgaver kan du se tidligere elevopgaver i mediecentret. Mediecentret udlåner også pc’ere, bolde og brætspil.

I skolens biblioteksbase http://reindex.dk/KHS/rss/Portal.php kan du søge efter materialer og se om en bestemt bog er hjemme.

 • Der er mulighed for at hente adgangskoder til de databaser, som der er fri adgang til via skolens netværk.
 • I mediecenteret findes der 4 pc’er, en skanner og en farverprinter, der kan anvendes til skolearbejde.
 • Du kan låne en bærbar computer i mediecenteret. Computeren kan lånes for en dag af gangen. Husk at medbringe dit sundhedskort. Bemærk, at der er et begrænset antal computere til udlån.
 • Der er mulighed for at låne et videokamera for en dag af gangen.

Lån, lånetid og aflevering

Dit gule sundhedskort fungerer som lånekort i Mediecentret. Du hæfter for alle materialer lånt på dit cpr-nummer, også selvom du måtte få byttet bøger med medstuderende.

Lånetiden på lærebøger, som du får udleveret i august, er et skoleår. Du skal aflevere alle dine bøger inden du går på sommerferie. Også de bøger du skal bruge igen efter ferien.

Lånetiden på øvrige bøger og film er almindeligvis 31 dage. Men du kan henvende dig for at få forlænget dit lån, hvis det ikke er reserveret.

Erstatning af udlånte materialer fra Mediecenteret

Hvis mediecenterets materialer mistes eller ikke afleveres, skal de erstattes efter takster fastsat af mediecenteret.

Er det lånte materiale ikke afleveret 31 dage efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet, og mediecenteret sender en regning. Regninger og erstatningsbeløb, der ikke betales, overgår til SKAT. Der opkræves et administrationsgebyr ved overdragelse til SKAT.

Buslinjer

Busplan 101A

Linje 101A har stoppested ved skolens hovedindgang.

 

Busplan 245

DOT - 245

Ændringer 29.maj 2016

Fra søndag den 29. maj er der ændringer på linje 245's køreplan pga vejlukning ved Køge Sygehus.

Linjen vil kun betjene Campus Køge på 2 ture om morgenen og 4 ture om eftermiddagen,

så det passer med ringtiderne på Campus.

Udover de 6 ture vil det også være muligt at benytte linje101A.

Der bliver oprettet et nyt stop ved Centervej på Nordhøj.

Find køreplanen neden på siden her 

 

Busplan 242

Linje 242 har stoppested på Lyngvej ude foran skolen.