Studiehåndbogen

Studiehåndbogen

Velkomst

Med denne elevhåndbog ønsker vi dig velkommen på Køge Handelsskole, hvor vi håber, du vil falde godt til og få nogle lærerige og sjove år. Vi håber også, at du vil være aktiv såvel fagligt som socialt.

Køge Handelsskole er en moderne og dynamisk erhvervsskole, og vi håber, at du vil gøre en indsats for at skabe en positiv stemning og et godt forhold til dine klassekammerater og lærere.

Et godt arbejdsmiljø med elevindflydelse betyder meget for os, og derfor opfordrer vi dig til at være åben og deltage aktivt i diskussionerne om undervisningens tilrettelæggelse, skolens aktiviteter m.m. Vi lægger hermed op til, at vi sammen er ansvarlige for, at du får så meget ud af din tid her på skolen som muligt.

Held og lykke med dit EUD Business forløb.

Med venlig hilsen

Tim Christensen

Direktør

 

Lidt om Elevhåndbogen

I Studiehåndbogen kan du få lidt at vide om EUD Business på Køge Handelsskole. Du kan bl.a. læse om, hvad der sker på skolen efter skoletid, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg i forbindelse med en eksamen, hvor du skal gå hen, hvis du har tabt din pengepung osv.

Studiehåndbogen beskriver primært, hvordan tingene fungerer på EUD Business. Området ændrer sig dog løbende, så derfor kan du godt komme ud for, at enkelte af de forhold, der er beskrevet i Studiehåndbogen vil være ændrede, når du læser den.

Kommunikation mellem skolen og dig

 • Kommunikation mellem skolen og dig

  På Køge Handelsskole har vi mange andre informationskanaler, hvor du kan finde svar på dine spørgsmål. Du har et medansvar for løbende at holde dig orienteret om, hvad der sker på din skole og på EUD Business. Alt afhængig af, hvad du gerne vil vide, kan du søge informationer følgende steder.

   

  Hvordan kommunikerer skolen med dig? Og omvendt?

  Informationskanal

  Hvad kan du finde svar på?

  Hvilket medie er det?

  Elevplan

  Skema og daglige ændringer, lektier, lokaler, skriftlige opgaver og materialer til undervisningen. Der er oprettet en gruppe, hvor din klasse og dine lærere kan lægge materialer til undervisningsbrug.

  På din forside i Elevplan finder du en opslagsvæg, hvor der er nyheder og informationer fra ledelse og administrationen.

  Elevplan er en intern kommunikations-platform. Du logger dig på med UNI Login eller med udleveret kode til Elevplan.

  SMS

  Lærerne kan via Elevplan sende sms-beskeder til dig, men du kan ikke svare på sms’erne.

  Mobil/SMS-beskeder ad hoc.

  Facebook

  På vores Facebook-side kan du deltage i debat og dialog og kommunikere med andre studerende, kommentere opslag, deltage i afstemninger, etc. Husk altid at skrive i en god tone og respekter dine medstuderende, når du debatterer på nettet.

  Dette er et offentligt debatforum. Du finder Køge Handelsskole på Facebook.com/kogehandelsskole.

  Twitter

  Skolen kommunikerer diverse former for information og nyheder via Twitter, så du har mulighed for at følge skolen mobilt.

  Skolens Twitter-profil kan du finde og følge via twitter.com/khsdk

  Infoskærme

  Supplerende information om daglige ændringer. Her kan du holde dig orienteret om, hvad der sker på skolen nu og her.

  Intern kommunikation. Administrationen og receptionen skriver aktuelle opslag.

  Hjemmesiden -  www.khs.dk

  www.khs.dk er Køge Handelsskoles officielle hjemmeside. Her finder du information af enhver art om skolens uddannelser.

  Skolens ansigt udadtil på nettet.

EUX Business og EUD Business afdelingen

 • EUX Business og EUD Business afdelingen

  På Køge Handelsskole arbejder eleverne ofte sammen i grupper. Du vil sandsynligvis komme til at arbejde i nogle nye grupper hver uge. Det giver dig den fordel, at du lærer at samarbejde med en større gruppe mennesker end lige dine nærmeste venner.

  Undervisningen tilrettelægges som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og tværfaglige projekter. På side 18 kan du se, hvordan dit skema kan se ud for en almindelig uge.

  Kodeordene, som vi arbejder efter, er:                     

  • lære at lære
  • tage ansvar for eget liv og læring
  • personlig udvikling
  • nærhed mellem lærer og elev

  Lære at lære betyder, at du lærer bedst, når du arbejder. Det er ikke tilstrækkeligt, at lærerne arbejder - altså står oppe ved tavlen og fortæller dig, hvad du skal gøre. Først når du selv går aktivt ind i skolearbejdet, får du lært stoffet til bunds og kan anvende det uden for skolen.

  Tage ansvar for eget liv og læring betyder, at du er med til at beslutte, hvad du gerne vil lære - efter du er blevet vejledt om konsekvenserne af dine valg. Beslutter du dig for at være aktiv og engageret, står vi parat med mange og varierede tilbud.

  Personlig udvikling betyder bl.a., at du sammen med din tutor snakker om, hvordan du klarer dig i samarbejdet med de andre elever og lærerne osv.
  Nærhed mellem lærer og elev betyder, at vi afsætter tid til at diskutere og tale med hinanden - f.eks. om, hvordan uddannelsen og skoleforløbet fungerer.

 • Grundfag og erhvervsfag

  Du vil på GF1 møde grundfaget, dansk samt nogle erhvervsfag. Disse erhvervsfag omhandler fx arbejdspladskultur, praktiksøgning, arbejdsplanlægning og innovation. Erhvervsfagene er uden niveau.

  GF2 vil du møde grundfagene, dansk, engelsk, it, afsætning og erhvervsøkonomi samt nogle uddannelsesspecifikke fag.

 • Niveaukrav på EUD Business

  Du skal være opmærksom på, at dine grundfag på EUD Business skal gennemføres på et vist niveau, alt efter hvilken uddannelse du vælger.

  Kravene til grundfagsniveauer er en betingelse for at starte i den praktikplads, du vil afslutte din uddannelse i.

  Følgende niveauer skal du opnå på de enkelte uddannelser:

  Adgangskrav til undervisning i Hovedforløbet

  Dansk

  Engelsk

  Erhvervs-økonomi

  Informations-teknologi

  Afsætning

  Detail

  D

  D

  C

  C

  C

  Handel

  C

  C

  C

  C

  C

  Event

  C

  C

  C

  C

  C

   

  I løbet af året vil du som nævnt modtage undervisning i Erhvervsfag, hvor du introduceres til erhvervslivet inden for emner som fx arbejdspladskultur, praktiksøgning, arbejdsplanlægning og innovation.

 • Elevplan
 • Værdier

  På Køge Handelsskoles EUD Business afdeling lægger vi særlig vægt på følgende fire værdier:

  • Faglighed
  • Dialog
  • Trivsel
  • Fællesskab

  På afdelingen er vi mange mennesker sammen, og hvis alle skal komme til orde og trives på skolen, så er det vigtigt, at der er en god og fornuftig dialog mellem os. Det er blandt andet vigtigt, at vi taler pænt til hinanden og udviser respekt over for hinanden, både lærere og elever imellem og elever indbyrdes.

  God trivsel kommer blandt andet af, at den enkelte kan føle sig tryg på skolen, og den tryghed kommer blandt andet af respekten for hinanden, at der ikke mobbes og at der er en god og positiv stemning på afdelingen. Et godt fællesskab øger også den gode trivsel. Det skal være rart at tage af sted til skole hver morgen.

 • ElevplanLæs mere

Efter EUD Business – Detail, Handel og Event

 • Efter EUD Business - Detail, Handel og Event

  Med et EUD Business forløb har du flere muligheder at vælge imellem. EUD Business består af 1 års grundforløb på Køge Handelsskole og sluttes af med (normalt) 2 år i din praktikvirksomhed – 3 år i alt.

  Målet for enden af grundforløbet er selvfølgelig virksomhedspraktik i en branche, som du gerne vil arbejde og gøre karriere i. Praktikperioden hedder Hovedforløbet. På grundforløbet skal du beslutte dig for, hvilken retning på Hovedforløbet, du vil i praktik i: Detail, Handel eller Event.

  Har du ambitioner om et lederjob, har du mulighed for at bygge et ekstra år oven på EUD Business.

  Med en EUD Business – Detail, Handel og Event kan du uddanne dig inden for brancherne:

  • Detail (Butik)
  • Handel
  • Event

  Meget mere om dine muligheder og krav til niveauer indenfor det Merkantile EUD- område, kan du læse mere om på Køge Handelsskoles hjemmeside i den lokale undervisningsplan. Tryk på Ctrl, mens du samtidig klikker på her. Derudover har du også mulighed for at henvende dig til din tutor eller i Studievejledningen.

Skolens daglige ledelse

Lærere på afdelingen for EUD Business

Navn

Forkortelse

Afdeling

Fag

Carsten B. Jensen

CBJ

EUD

Engelsk, Erhvervsfag og Idræt

Annette Jönsson

ANJ

EUD

Afsætning og Erhvervsfag

Behcet Polat

BP

EUD

Erhvervsfag

Gitte Dyrløv

GD

EUD

Uddannelsesspecifikke fag

Helge Breindahl

HBR

EUD

Dansk

Carsten Sundebo

CS

EUD

Erhvervsøkonomi og Erhvervsfag

Lone Steimle

LS

Studievejledning

Studievejledning

Carsten Yde Lassen

CYL

EUD

IT

 

Lærerfravær

Fravær pga. sygdom opstår ofte pludseligt, og det kan blive svært at gennemføre de skemalagte timer. Det kan være, at du får mellemtimer eller bliver sat til at lave skriftlige opgaver. Hvis det er muligt, så sendes en sms besked. Så tilmeld dig sms service i Elevplan. Husk at opdatere mobilnummer i Elevplan, hvis du får nyt mobilnummer.

Ved længerevarende sygdom sættes der altid vikar på.

Kursusdeltagelse o. lign.
Læreren skal indimellem på kursus. Den enkelte lærer aftaler med holdet, hvad I skal lave under fraværet

Evaluering af undervisningen

Der foregår løbende en evaluering af undervisningen, og det vil være muligt at diskutere, hvad der var godt eller mindre godt ved undervisningen, samt komme med forbedringsforslag. Men også din egen indsats og dine kammeraters indsats skal evalueres.

Der foretages en gang om året en stor spørgeskemaundersøgelse via computeren, hvor du skal besvare en masse spørgsmål, der blandt andet omhandler undervisning, tutoren, studievejledningen, det sociale klima samt din arbejdsindsats.

Undervisningsmaterialer

 • Lærebøger

  Du kan låne alle lærebøger af skolen. Hovedparten af disse er kun til udlån, og de skal derfor bindes ind, og du må ikke skrive i dem. Enkelte af lærebøgerne vil dog være engangsmaterialer, som du må beholde. Bøgerne vil ved skoleårets start blive udleveret fra Mediecentret.

  Til bogudleveringen skal du medbringe dit sundhedskort, idet alle de bøger, du låner af skolen, registreres via sundhedskortet. For at undgå forvekslinger, skal du skrive dit navn i alle bøger. Du vil få udleveret specielle etiketter til formålet af din tutor.

  Ved skoleårets slutning vil du modtage en låneoversigt fra skolen, hvoraf det fremgår, hvilke bøger du skal tilbagelevere. Du skal erstatte bortkomne bøger. Vær opmærksom på følgende: Hvis fremsendte regninger ikke betales, sender skolen udestående til TOLD og SKAT til inddrivelse i evt. overskydende skat.

  Ifølge bekendtgørelse nr. 1711 af 20/12/2006, kan der pålægges elever ekstraudgifter til engangsbøger, kopiudgifter, ordbøger, lommeregnere m.m. på op til kr. 2500,00.På EUD Business opkræves der et halvårligt beløb til dækning af kopiudgifter, print, netordbøger, e-bøger, i-bøger, trådløst internet og screening udført af læsevejleder. Første opkrævning på kr. 300 kommer september/oktober og anden opkrævning på kr. 300 kommer januar/februar.

 • Ordbøger
 • Computer

  For elever på EUD Business er det muligt at låne bærbare computere. Men for at være sikker på at kunne arbejde på en computer, så opfordrer vi dig til at medbringe din egen bærbare computer.

 • Mediecenter

  Biblioteket på Køge Handelsskole er en del af mediecenteret. På biblioteket møder du Helene Filskov Bjerre Jensen og Susanne Hauge.

  Du kan låne faglitteratur, computere, spændingsbøger, blade, aviser og fodbolde. Mediecenteret ligger lige til højre for hovedindgangen.

  Lån og aflevering:

  Når du låner materiale i mediecenteret gælder følgende lånetider:

  • Skolebøger: 1 år
  • Andre bøger: 1 md.
  • Blade: 1 md.
  • Computere: 1 dag

   

  Du låner med dit sundhedskort. Desuden skal du, når du låner computere, fodbold eller bordfodbolde aflevere ID-kort (Eks. Ungdomskort, kørekort, dankort).

   

  Åbningstiderne:

  Mandag og onsdag: kl. 8-15
  Tirsdag og torsdag: kl. 8-16
  Fredag: kl. 8-14

  Frokostpause: kl. 12-12.30

   

  Husk at aflevere dine bøger til tiden :)

Årsplan for skoleåret 2015/2016

 • Årsplan for skoleåret 2015/2016

  GF 1

  32 1. skoledag + Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag + 12.8 Tur til København

  33 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag

  34 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag + 17/8 Fotografering af alle elever i Mediecenter + 28.8 Alle GF1 elever på Køge Stadion

  35 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag + Fotografering 30.8 og 31.8

  36 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag + SUS samtaler

  37 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag

  38 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag + Introfest 23.9

  39 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag

  40 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag

  41 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag

  42 Erfterårsferie

  43 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag

  44 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag

  45 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag + Jobdag 10.11

  46 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag

  47 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag

  48 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag + Valg af uddannelsesretning

  49 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag

  50 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag

  51 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag + Juleferie fra 21.12

  52 Juleferie

  53 Juleferie

  1 Undervisning i grundfag og erhvervsrettede fag + Casearbejdsdag i dansk 5.1

  2 Eksamen i dansk + Translokation for GF1 elever 13.1

   

Ferieplan for EUD-elever 2016/2017

Ferieplan EUD & EUD Business elever 2016/17
       
    Alle dage incl.
       
1. skoledag 8. august 2016  
Efterårsferie 17. oktober 2016 - 21. oktober 2016
Juleferie   21. december 2016 - 3. januar 2017
Vinterferie 20. februar 2017 - 24. februar 2017
Påskeferie 10. april 2017 - 17. april 2017
St. Bededag 12.maj 2017  
Krist Himmelfartsferie 25. maj - 26. maj 2017
2. Pinsedag 5. juni 2017  
Translokation EUX 26. juni 2017  
       
       
Ferieplanen er med forbehold for ændringer  

Ugeskema

 • Ugeskema for GF1

  Herunder ser du et eksempel på et ugeskema for GF1.

   

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  1. Lek.

  IT

  Innovation

  Samfundsfag

  Metodelære

  Dansk

  2. Lek.

  IT

  Innovation

  Samfundsfag

  Metodelære

  Dansk

  3. Lek

  IT

  Innovation

  Samfundsfag

  Metodelære

  Dansk

  4. Lek. (10.50-11.20)

  Frokost

  Frokost

  Frokost

  Frokost

  Frokost

  5. Lek

  Matematik

  Fagl. Dokumentation

  Arbejds-planlægning

  Projekt-skrivning

  Dansk

  6. Lek.

  Matematik

  Fagl. Dokumentation

  Arbejds-planlægning

  Projekt-skrivning

  Dansk

  7. Lek.

  Matematik

  Fagl. Dokumentation

  Arbejds-planlægning

  Projekt-skrivning

  Dansk

  8. Lek.

   

  Fagl. Dokumentation

  Arbejds-planlægning

  Projekt-skrivning

   

 • Ugeskema for GF2

  Herunder ser du et eksempel på et ugeskema for GF2.

   

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  1. Lek.

  IT

  Afsætning

  IT

  Afsætning

  2. Lek.

  IT

  Afsætning

  IT

  Afsætning

  3. Lek

  IT

  Afsætning

  IT

  Afsætning

  4. Lek. (10.50-11.20)

  Frokost

  Frokost

  Frokost

  Frokost

  Frokost

  5. Lek

  Bonus/ støtte

  Bonus/ støtte

  Bonus/ støtte

  Bonus/ støtte

  Tutortime

  6. Lek.

  Engelsk

  Dansk

  Engelsk

  7. Lek.

  Engelsk

  Dansk

  Engelsk

  8. Lek.

  Engelsk

  Dansk

  Engelsk

 • Pauser

  Pause          09.50 – 10.05

  Frokost       10.50 – 11.20

  Pause          12.50 – 13.00

  Pause          13.45 - 13.50

Skoleårets sociale og faglige aktiviteter

Skoleårets sociale og faglige aktiviteter

 

Fester

Der afholdes fester et par gange om året - herunder Introfest og Gallafest.

 

Fællesarrangementer og foredrag/koncerter

 

Aktiviteter i tutorgruppen

Du vil i løbet af året støde på nogle aktiviteter, hvor du deltager som del af din klasse og sammen med klassens tutor eller sammen med en faglærer. Det drejer sig om følgende aktiviteter:

 • Ekskursioner
 • Socialt arrangement på årgangen, f.eks. tur til København

 

Ekskursioner 

Hver klasse har nogle arrangementer "ude af huset", der har relation til undervisning – fx virksomhedsbesøg. Det kan være tutor og klassen tager af sted alene, men det kan også være hele årgangen, der tager af sted på ekskursion.

 

Fællesaktiviteter

Der er også fællesaktiviteter for alle elever. I forbindelse med disse aktiviteter vil du få lejlighed til at lære alle de andre elever at kende. I løbet af året er der planlagt følgende fællesaktiviteter:

Sportsdag
Sportsdagen er for alle elever på EUX og EUD Business, og den foregår i og omkring Køgehallen. Du møder omklædt i Køge hallen, hvor der er fælles opvarmning. Herefter starter de egentlige, men ofte lidt utraditionelle sportskonkurrencer.

Introfest
Introperioden sluttes af med en introfest. Her kåres blandt andet sportsdagens vinder, og derefter er der fest til et godt diskotek. Absolut en af årets helt sikre succes’er.

Translokation
Translokationen er skolens officielle farvel til eleverne med en tak for et forhåbentligt godt og udbytterigt forløb. Der overrækkes afgangsbeviser, og uddannelseschefen holder tale.

Alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler

Under udarbejdelse.

Råd og vink

 • Tutorordning

  Hver elev får ved skoleårets start tildelt en tutor. Tutoren følger elevens trivsel og tager sig af eventuelle problemer. Tutoren fungerer endvidere som bindeled mellem skolens ledelse og vejledningen samt elevens øvrige lærere. Yderligere udarbejder elev og tutor i fællesskab individuelle uddannelsesplaner. De første dage på skolen er du sammen med din tutor. Når undervisningen går i gang, så kan du kontakte din tutor på skolen eller via e-mail. Flere gange i løbet af hvert skoleår kommer du til SUS-samtale hos din tutor. SUS står for Studerendes Udviklings Samtale. Her snakker I om din uddannelse og din trivsel.

  Fællesarrangementer og foredrag

  Hvert skoleår arrangeres der løbende foredrag, koncerter, underholdning, sidste skoledag mv., der ofte vil være relateret til aktuelle samfundsmæssige forhold.

  I de seneste skoleår har eleverne bl.a. kunnet opleve følgende foredragsholdere på fælles- arrangementerne:

  Casper Olsen og Den Skaldede Kok
  Vores tidligere elev på Merkantil afdeling, Casper Olsen, har oplevet et psykisk sammenbrud efter han stoppede hos os. Casper har dog forsikret os om, at sygdommen ikke har relation til tiden på Køge Handelsskole:).

  Casper holdt oplæg for os i januar, hvor han fortalte hudløst ærligt og direkte om, hvordan han havde fået en psykose, og hvordan han herefter blev indlagt og sat i behandling. Caspers historie havde godt fat i vores tilhørere. Han talte uden omsvøb om sin nedtur i et sprog, der var elevgruppens og fik gjort den personlige historie relevant for andre unge ved at sætte den i forbindelse med hash-misbrug.

  Jeppe Søe
  I marts kom den tidligere studievært på TV2 og TV3, journalist Jeppe Søe, på besøg på skolen, hvor han underholdt vores elever med provokerende, kritiske holdninger til dagens medie udbud. Jeppe havde på forhånd meddelt, at han ikke ville anvende PowerPoints eller lignende i sin optræden, men udelukkende ville benytte sig af ”det levende ord”. Denne teknik lykkedes til fulde – Jeppe holdt uden vanskeligheder de godt hundrede tilhøreres koncentration fanget i ca. to timer.

  Oplægget kastede et kritisk lys på de sociale medier, reality-genren og tv-nyhederne og Jeppe Søe brugte sin store erfaring fra tv-kanaler og produktionsselskaber til at trække tæppet væk under mange af de ”sandheder”.

 • Orienteringsmøde

  På EUD Business afholdes der på 1. år et orienteringsmøde (forældremøde) i løbet af efteråret, hvor elever også er velkomne. Der er tale om et orienteringsmøde og ikke om elevkonsultationer, som du kender det fra folkeskolen. Dine forældre får mulighed for at møde nogle af dine lærere og se skolen, hvor du tilbringer meget af din tid. Du og dine forældre vil modtage en skriftlig invitation fra skolen til dette arrangement.

 • Studievejledning

  Der er fem studievejledere tilknyttet elever til Merkantil: Lone Steimle, Sanne Snejbjerg, Merete Nødgaard, Pia Rosbæk, Hanne Skovgaard Sørensen - og EUV: Karen Skipper. Frem til november er Mette Lohmann Eggertsen og Sus Løndal vikarer for Sanne Snejbjerg, der er på barsel frem til november.

   Vejlederne varetager både kollektiv og individuel vejledning.

   Vejledningen omfatter:

  • Uddannelses- og erhvervsvejledning
  • Adgangskrav til hovedforløb
  • Dispensationer og merit
  • Forhold omkring fravær og sygdom
  • Problemer i relation til undervisningen
  •  Muligheder for hjælp ved handikap, ordblindhed o. lign.
  • Hjælp til løsning af personlige problemer
  • Samtale og godkendelse/afslag vedr. SU-dispensation for udeboende SU iflg. punkt 5
  •  M.m.

  Den individuelle vejledning er rettet mod dig personligt, dvs. det er dine spørgsmål og/eller eventuelle problemer, vejlederen koncentrerer sig om. Vejlederne fungerer som din advokat i forhold til skolen. Du kan trygt henvende dig til vejlederne, de har nemlig tavshedspligt. Det, du fortæller til vejlederen, forbliver mellem jer, med mindre du selv ønsker, at vejlederen skal videregive informationer om for eksempel sygdom.

  Vejledernes træffetider kan ses på opslag og på skolens hjemmeside. Her kan du også se, hvilken vejleder du er knyttet til. I øvrigt kan vejlederne træffes efter aftale. Hvis du vil på skolens hjemmeside for at se vejledernes åbningstider, så tryk Ctrl og klik på her.

  Vejledningen er beliggende i rød bygning til venstre for hovedindgangen.

 • Praktikpladskonsulenterne

  Vores Praktikpladskonsulenter er bindeled mellem Køge Handelsskoles elever og virksomheder, som ønsker at ansætte elever. På Praktikkontoret kan du få svar på spørgsmål om:

  • Ledige praktikpladser
  • Uddannelser
  • Skoleperioder
  • Uddannelsesaftaler
  • Elevløn

  Stillingsopslag med ledige praktikpladser hænges på opslagstavlen ved praktikkontoret og kan også ses på Facebooksiden ”Min elevplads”.

  Du er meget velkommen til at komme ind på Praktikkontoret - aftale kan også træffes via mail til Praktikpladskonsulent, Michala Ryholm Duvier

  Praktikkontoret er beliggende på EUD Business afdelingen.

 • Elevfravær
  • Der er mødepligt til undervisningen
  • Alt fravær registreres og tæller med i fraværsopgørelsen.
  • Fraværet opgøres procentuelt. Den fastsatte grænse for tilladt fravær er 12 % set på årsplan. Disse 12 % skal dække ALT lige fra almindelig sygdom til forsinkede tog og busser m.v.
  • Alle elevers fravær kontrolleres hver uge og følges omhyggeligt af såvel skolens ledelse, din tutor og din studievejleder.
  • 1. advarsel: Hvis dit fravær overskrider de 12 %, sendes 1. advarsel med krav om, at du skal komme til samtale med din tutor. Tutor underretter vejledning om, at du ér mødt til denne samtale. UU vil få besked, hvis 2. advarsel bliver nødvendig.
  • 2. advarsel: Hvis du ikke bringer dit fravær ned under 12 %, eller møder helt stabilt de følgende 14 dage, sendes 2. advarsel. Du skal inden en ugemøde til samtale i vejledningen. Her skal du underskrive en fraværskontrakt, hvor du skriver under på at møde stabilt til undervisningen og udvise studieegnet adfærd. Denne kontrakt løber i tre uger, hvorefter den revurderes af lærerne i samråd med vejlederne og om nødvendigt inddrages skolens ledelse (ved udmeldelse).
  • Hvis du er under 18 år, og hjemmeboende, sendes breve med 1. og 2. advarsel til dine forældre.
  • Hver uge følges der op på, at du overholder kontrakten.
  • Når kontrakten udløber, skal du komme i vejledningen til opfølgning.
  • Nedbringes fraværet fortsat ikke, kan du miste din SU og/eller blive meldt ud.

  Det er din pligt skriftligt at fortælle vejledningen om særlige forhold f.eks. en kronisk sygdom, der kan betyde, at du ikke kan overholde fraværsgrænsen. I så fald tages der individuelle hensyn og der laves en særlig fraværskontrakt. Eventuelle udgifter i forbindelse med dokumentation er dine egne.

  Det er meget vigtigt, at du allerede ved skoleårets start taler med din studievejleder om særlige forhold. Selvom du har talt med tutor og studievejleder om særlige forhold, vil du stadig modtage de officielle fraværsbreve (1. + 2. advarsel) og komme på en særlig fraværskontrakt.

 • Udmeldelse

  Hvis du i løbet af uddannelsen ønsker at udmelde dig, skal du henvende dig til en studievejleder. Her vil du blive bedt om at udfylde og underskrive en udmeldelsesblanket. Hvis du er under 18 år, skal du være opmærksom på, at kun dine forældre (evt. værge) kan udmelde dig, og dette skal ske skriftligt til skolens vejledning.

 • PraktikpladskonsulenterneLæs mere

Elevfaciliteter

 • Administrationskontor

  Ledelse: Ledelsen på EUD Business består af uddannelseschef, Hans Severinsen og uddannelsesleder, Stina Grube. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du har spørgsmål eller andet, du ikke mener din tutor, dine lærere, din studievejler eller administrationen kan svare på eller hjælpe dig med. Deres kontorer ligger umiddelbart inden lærerkøkkenet. 

  Administration:

  EUX og EUD Business’ administrationskontor er beliggende i rød bygning til venstre for hovedindgangen. Det er primært Susanne Hald, der varetager opgaver vedrørende Merkantil afdeling. Administrationen er nok det sted på Køge Handelsskole, hvor der samles flest informationer om de enkelte elever. Det er nemlig her, at alle karakterer, eksamensplaner m.v. opbevares og behandles. 

  På administrationskontoret kan du desuden få informationer om lærerfravær og eventuelle aflysninger m.v. Hvis du ændrer adresse eller telefonnummer i løbet af skoleåret, skal du hurtigst muligt give information herom til administrationen. Det er meget vigtigt, at skolen kan komme i forbindelse med dig eller dine forældre hurtigt.

   Kontoret har åbent for elever på følgende tidspunkter:
   Man, onsdag, torsdag og fredag 8.00-12.15

  I receptionen kan du efterlyse mistede genstande. Skolen har ingen egentlig glemmekasse, men alle fundne genstande indleveres i receptionen.

 • Ledelsen på EUX og EUD Business afdelingen
 • IT

  Skolen har computere på skolen, men ikke så alle har en hver. Derfor opfordrer vi dig til at medbringe din egen bærbare computer.

 • Caféen

  I caféen kan du hver dag få gratis havregrød, så du kan få en god start på dagen. Derudover kan du i caféen købe ”dagens ret”, skolebrød, smørrebrød, frikadeller, kartoffelsalat, pastasalat, frugt, toast, salatbar, mejeriprodukter m.m. Skolens café lever op til Kantinediplomet, og det vil sige en sund cafe. Derfor kan du heller ikke købe f.eks. slik, chips og cigaretter.

  Da du og andre helt sikkert bedst kan lide at spise i pæne og rene omgivelser, skal du rydde op efter dig og sætte stolen på plads, når du forlader caféen!

  Caféen har åbent:         
  Mandag til torsdag 08.00 - 13.00
  Fredag 08.00 – 12.30

 • Forsikring

  Forsikringer skal du selv sørge for, idet skolen ikke har tegnet forsikring for dig. Bliver dine ting stjålet, må din egen indboforsikring dække tyveriet efter de betingelser, der er gældende. Indboforsikringens ansvarsdel vil betale, hvis du bliver ansvarlig for en skade på en anden person eller en andens ting. Hvis du kommer til skade i skoletiden, er det din egen ulykkesforsikring, der eventuelt skal udbetale erstatning. Er du over 18 år, skal du have din egen police; ellers kan du være omfattet af din families ulykkesforsikring.

  Det er vigtigt, at du passer på dig selv og dine værdier.

 • Rygning

  Der er kommet en ny rygelov i Danmark. Det er vi glade for på Køge Handelsskole, da det understøtter vores ønske om, at skolen står for sundhed. Derfor vil der i samarbejde med Køge kommune blive tilbudt rygestopkurser for både elever og medarbejdere.

  Hvis du ryger på skolens område vil det medføre:

  1 hjemsendelse 2 dage med fravær
  2. hjemsendelse 5 dage med fravær
  3. bortvisning fra skolen

  Har du behov for at ryge, så skal det foregå på cykelstien langs Lyngvej eller ved søen bag skolen. Dette gælder også, hvis du ryger E-cigaretter.

 • Kopimaskiner/printere

  Du kan benytte kopimaskinerne rundt om på skolen. Du skal bruge dit studiekort for at kunne anvende kopimaskinen/printeren.

  Du må kun benytte kopimaskinerne til kopiering af materiale i forbindelse med undervisning, f.eks. artikler eller projekter. Hvis kopimaskinerne misbruges, kan det i grove tilfælde medføre bortvisning.

 • Telefon

Oprydning

Du skal selv sørge for at holde orden i lokalerne. Når lokalerne forlades, skal alt affald være i de opstillede affaldsspande. Tomme flasker, tallerkener, glas m.v. sættes på de rulleborde, der er placeret i storrummene eller i caféen. Stolene skal være hængt op under bordene. Du har som elev ansvar for, at der er ryddet op.

 

Rengøring

Servicepersonalet gør kun rent. Har dit hold forladt lokalet uden at have ryddet op, bliver lokalet derfor ikke gjort rent, før det er ryddet op. I de tilfælde, hvor lokalet forlades i et ubeskriveligt rod, bliver lokalet låst af, og dit hold må selv stå for rengøringen.

Elevråd

Som du måske kender et elevråd fra folkeskolen, så har vi også et på Køge Handelsskole, dog kalder vi det Studierådet. Studierådet består af elev repræsentanter fra de forskellige klasser, som arbejder med forskellige studiemiljø aktiviteter. Det kan være elevtrivselsundersøgelser, fredags café, fester, skoleturneringer i fodbold, golf, ture, mm.. Vi mødes ca. 8 gange om året.

Transport

Bus

Der går bus til og fra Køge Handelsskole. For at se bustiderne for linje 245 og 101A - klik her. Du finder også her tiderne for både regionaltog og S-tog.

Bil

En ny parkeringsordning træder i kraft fra august 2015 på Køge Handelsskoles parkeringsområde. Ordningen er sat i værk af fællesskabet mellem SOSU-skolen, EUC Sjælland og Ejerforeningen Lyngvej 19, som består af EASJs Rektorat og Køge Handelsskole.

Alle parkeringsområder bliver opdelt i zoner med forskellige farvekoder. De forskellige farvezoner markeres fysisk ude på områderne. Dernæst udstedes parkeringstilladelser til biler og for at få tilladelse til at parkere, så skal din bils registreringsnummer meldes ind i systemet. Du har kun mulighed for at søge om parkeringstilladelse for en bil. Låner du forskellige biler – fx mors og fars - så kan du kun få tilladelse til en af bilerne. Du kan dog hente dagstilladelse i receptionen til den bil, som ikke er indmeldt i systemet. Et klistermærke, som sættes i bilens forrude oplyser om, hvor den må parkere og hvor længe. Du får som elev tildelt tilladelse for et år ad gangen.

Der vil dagligt blive ført kontrol med parkeringspladserne. Biler uden tilladelse til parkering bliver pålagt en afgift på 650 kr. Holder du på handicapparkeringen uden tilladelse, er afgiften 1300 kr.

Der færdes mange mennesker på skolens område – også på parkeringspladsen. Så derfor: Tag hensyn og kør ordentligt!

Cykel og knallert

Cykler og knallerter må kun sættes i cykelstativerne. Cykler og knallerter må ikke sættes op ad bygningerne, og du må ikke cykle eller køre på knallert på de flisebelagte stier, der er beregnet til gående.

Ungdomskortkort

Går du på en ungdomsuddannelse, kan du søge om at få et Ungdomskort. Du kan læse mere om kortet og søge på ungdomskort.dk. Klik her for at komme til hjemmesiden. Du skal bruge NEMID for at logge på og søge. Hvis du ikke har en Nemid, kan du bestille den på nemid.dk eller hente den hos borgerservice.

Økonomi

SU

Til EUD Business kan du søge stipendium og/eller studielån hos Statens Uddannelsesstøtte.

Du er berettiget til støtte fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år, og du kan søge en måned før du kan få SU første gang. Du skal bruge en nemid for at søge. Den kan du bestille på nemid.dk eller hente på borgerservice. Når du skal søge, logger du ind på su.dk med din nemid, og udfylder ansøgningen elektronisk. Det beløb du bliver tildelt pr. måned, afhænger af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Alle er dog berettiget til et minimumsbeløb uanset forældreindkomstens størrelse.

Du skal være opmærksom på, at selvom du er udeboende, dvs. er flyttet hjemmefra, vil du kun få støtte som hjemmeboende, indtil du er fyldt 20 år. Du har dog mulighed for at søge dispensation fra denne regel, således at dit støttebeløb forhøjes. Dispensation søges ved henvendelse til Elevadministrationen, der oplyser dig om de nærmere regler for dispensation.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du udfylde et ekstra skema, som skal afleveres i Elevadministrationen.

Skolen kan stoppe udbetalingen af din SU, hvis du ikke er studieaktiv. For at være studieaktiv skal du deltage i undervisning og prøver, aflevere opgaver m.v. i løbet af uddannelsen.

Befordringsgodtgørelse

Du har mulighed for at søge om kilometerpenge. Henvend dig i Elevadministrationen for nærmere information.

Prøver og eksamen

 • Krav om aflevering af opgaver

  Under udarbejdelse.

 • Karakterer

  Når du vurderes i den daglige undervisning og ved eksamen, så bliver du bedømt ud fra 7-trins skalaen. 

   

  Karakter Betegnelse Beskrivelse
  12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
  10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
  7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
  4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
  02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
  00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
  -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

   

 • Eksamen i grundfag

  Under udarbejdelse.

 • Merit

  Under udarbejdelse.

 • Eksamensbeviser/Merkantil-skolevejledning

  Efter gf1 får du et bevis på, at du har gennemført forløbet og er klar til at påbegynde gf2. Efter GF2 får du et grundforløbsbevis.

 • Afsluttende prøver

  Under udarbejdelse.

 • Karakterskala

  Karaktererne gives efter 7-trinsskalaen:

   

  12 Den fremragende præstation
  10 Den fortrinlige præstation
  7 Den gode præstation
  4 Den jævne præstation
  02 Den tilstrækkelige præstation
  00 Den utilstrækkelige præstation
  -3 Den ringe præstation   

         

 • Mødetidspunkt

  Du skal altid sørge for at komme i god tid inden eksamen starter. Kommer du først efter at eksamen er begyndt, skal du altid henvende dig på administrationskontoret.

  Bliver du forhindret i at deltage i en eksamen på grund af sygdom, skal du omgående meddele dette til skolen. Senest den følgende dag skal skolen have en lægeerklæring, som du selv skal betale for. Bliver du syg under eksamen, skal du henvende dig på administrationskontoret.

 • Sygdom

  Kan du ikke gennemføre eksamen på grund af sygdom, får du mulighed for at komme til sygeeksamen på et senere tidspunkt, sandsynligvis i september måned. Du vil i god tid inden sygeeksamen afholdes, modtage besked fra skolen angående mødetidspunkt og sted.

 • Snyd

  Afskrift er snyd og snyd medfører, at dit projekt bliver afvist.  Får du ikke din eksamen, så er din tid på Køge Handelsskole indtil da spildt. Vil du læse mere om snyd i ”Eksamenshåndbog for Merkantil EUD Business”, så tryk Ctrl og klik på her.

 • Eksamensfravær

  Under udarbejdelse.

 • Opgradering

  Elever, der ønsker opgradering kan rette henvendelse til skolen og få en vurdering af, hvor meget undervisning det kræves for at opnå et højere niveau – samt få oplyst, hvornår en prøve kan blive gennemført.

  Elever der følger undervisning indstilles til eksamen efter gældende regler.

  Elever der ikke følger undervisning betragtes som privatister og skal gå til privatist-eksamen. Privatisteksamen koster ca. kr. 2.000.

 • Omprøver

  Eksaminander, der har opnået lavere karakter end 02 (7-trinsskalaen), har krav på at komme til omprøve.

  Det samlede antal prøver/omprøver pr. fag kan dog ikke overstige 2 prøver (1 ordinær prøve plus 1 omprøve), med mindre der foreligger en helt speciel situation, hvor skolen kan tillade en 3. prøve.

  Eksaminanderne modtager brev om tilbud om omprøve med tilhørende tilmeldingsblanket, som skal returneres til eksamensadministrationen, såfremt man ønsker at gøre brug af tilbuddet.

  Eksaminanderne orienteres tillige om eventuelle konsekvenser ved ikke at gøre brug af tilbuddet.

  Ved omprøver skal skolen udpege en censor, der ikke har medvirket ved den tidligere eksamen eller prøve for den pågældende eksaminand.

Ordensregler for EUD Business

 • Ordensregler for EUD Business

  Det er vigtigt, at der er et godt studiemiljø på skolen. Skolen skal være et sted, man kan lide at være, og hvor man har lyst til at komme for at lære.

  Derfor skal følgende regler overholdes:

  1. Vi ønsker et godt miljø på afdelingen, derfor skal der være orden i undervisningslokalerne, i grupperum, på gange, i fællesrum og i caféen.
  2. Vi ønsker rene omgivelser på afdelingen, så det er ikke tilladt at spise i de skemalagte timer.
  3. På skolen skal der være et trygt miljø. Derfor er skolen er kun for skolens egne elever og ansatte.
  4. Alle skal omgås hinanden med respekt og tolerance. Mobning og råbende, truende, forstyrrende, aggressiv eller racistisk adfærd kan ikke accepteres.
  5. Du skal være studieaktiv, og derfor er der mødepligt til undervisningen. Der føres protokol ved begyndelsen af hver lektion. Du har ligeledes mødepligt til ekskursioner, fællesarrangementer o.l..
  6. Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med undervisning. Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på skolens område, og du må ikke møde op påvirket af alkohol eller andre rusmidler.Ved særlige lejligheder - f.eks. fester og fredagscafé - kan der dispenseres fra alkoholforbuddet.
  7. Elektronisk udstyr som fx bærbare computere, iPod og mobiltelefoner må ikke bruges i de skemalagte timer, medmindre det indgår i undervisningen efter aftale med læreren.
  8. Undervisningen skal respekteres. Toiletbesøg og lignende skal derfor under normale omstændigheder finde sted i frikvartererne.
  9. Respektér undervisningen og dine omgivelser: Ret dig efter lærerens anvisninger. Forstyr ikke undervisningen. Toiletbesøg etc. foregår i frikvarteret. Al spisning foregår i caféen. Brugt service stilles på rullebordene. Affald smides i skraldespandene.
  10. Bøger, du har lånt af skolen, skal leveres tilbage i ordentlig stand. Du skal erstatte bortkomne eller ødelagte bøger. Ved manglende betaling til erstatning af bøger, kan du ikke få nye bøger udleveret ved skoleårets start. Manglende betalinger vil blive opkrævet gennem SKAT.
  11. Du må ikke opholde dig på murværket i rød bygning. Brandtrapperne må ikke bruges til almindelig ud- og indgang.
  12. Rygning må ikke finde sted på skolens grund.
  13. Ved deltagelse på studieture er du forpligtet til at overholde en studieturskontrakt. De særlige regler for deltagelse fremgår af kontrakten.
  14. Færdselsloven gælder på skolens parkeringsplads. Udvis hensyn over for andre på parkeringspladsen. Hensynsløs kørsel kan straffes efter gældende regler i ordensreglerne for afdelingen.

  Konsekvenser:
  Hvis du overtræder skolens ordensregler, kan føre til advarsel og bortvisning fra skolen. Overtrædelse af almindelig straffelov og ordensreglernes pkt. 2 anses for grove overtrædelser af skolens ordensregler og kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra afdelingen/skolen. Ved grov uagtsom adfærd, hæfter du for den økonomiske konsekvens handlingen medfører.

  Alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler:

  Det accepteres ikke, at du er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler i skoletiden.

  Du må altså ikke møde op til undervisningen i spirituspåvirket tilstand eller påvirket af euforiserende stoffer eller andre rusmidler.

  Du må heller ikke være under indflydelse af euforiserende stoffer eller andre rusmidler til fester, og du må selvfølgelig heller ikke indtage førnævnte på skolen.

  Dette gælder også på studieture, sportsdage og sociale arrangementer i skoletiden. Ved mistanke om brug af stoffer vil skolen kunne udføre en test.

  Hvis du er påvirket af alkohol i skoletiden bliver ud hjemsendt med fravær.

  Bliver du taget i at være i besiddelse af euforiserende stoffer i skoletiden, vil du blive politianmeldt. Du vil endvidere blive hjemsendt fra skolen i fem dage, samt sendt til en misbrugskonsulent. Dette gælder også, hvis du bliver testet og fundet positiv. Ved gentagne tilfælde eller ved videresalg for øje, vil du blive bortvist fra skolen.

  Hvis du er påvirket af andre rusmidler i skoletiden bliver du hjemsendt med fravær. Bliver du taget i besiddelse af andre rusmidler med henblik på videresalg, vil du blive hjemsendt i 3 dage. Er du under 18 år, vil dine forældre få et brev, der oplyser om årsagen til hjemsendelsen.

  Køge Handelsskole er en del af Campus Køge og derfor gælder det fælles regelsæt på området også her - læs mere her 

Eksamenshåndbog

 

Bedømmelsesplan

Download bedømmelsesplan for EUD Business her

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InstagramFeedSlider.cshtml)