GSK Matematik og Spansk

Matematik: Opgrad fra niveau C til B eller niveau B til A Spansk: Opgrad fra niveau B til A

Hvad er GSK? 
GSK er et tilbud til dig der har en adgangsgivende eksamen, men som mangler det påkrævede niveau i fx Matematik eller spansk for at komme ind på dit ønskestudium på universitet/handelshøjskole. GSK udbydes af Køge Handelsgymnasium, som er beliggende i Campus Køge. 

Mangler du matematik A eller matematik B eller spansk A til ønskestudiet?
Er du student fra hhx, stx, htx eller hf og mangler du at opgradere dit matematik eller spansk, for at kunne søge ind på ønskestudiet - så grib muligheden med GSK - et intensivt kursus! 

Hvem kan søge GSK? 
Alle, som har en adgangsgivende eksamen - STX, HHX, HF eller HTX, kan supplere via GSK. Betingelsen er blot, at faget/niveauet er krævet på den uddannelse, der søges optagelse på. Hvis man i forvejen har faget på samme niveau indbygget i den adgangsgivende eksamen, kan man kun få det pågældende niveau på GSK, hvis formålet er at opnå en højere karakter i faget. 

Køge Handelsgymnasium udbyder:

Mat A, forårshold 2018

 • Kurset varer fra den 1. marts til 26. april 2018 (påskeferie lørdag den 21. marts til mandag den 2. april 2018, begge dage incl.)
 • Undervisning mandag til torsdag kl. 9.00 – 14.25
 • Skriftlig eksamen den 28. maj 2018
 • Ansøgningsfrist den 1. december 2017, men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet

Spansk A, forårshold 2018

 • Kurset varer fra den 1. marts til 30. april 2018 (påskeferie lørdag den 21. til mandag den 2. april 2018, begge dage incl.)
 • Undervisning mandag til fredag kl. 08.00 - 11:20.
 • Ansøgningsfrist den 1. december 2017, men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet

Mat B, sommerhold 2018

 • Kurset varer fra juli til og med august 2018
 • Undervisning vil formodentlig ligge mandag til fredag
 • Mundtlig eksamen i august 2018
 • Skriftlig eksamen i august 2018
 • Ansøgningsfrist 1. juli 2018,  men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet

Mat B, efterårshold 2018

 • Kurset varer fra oktober til og med den november 2018 (efterårsferie i uge 42)
 • Undervisning vil formodentlig ligge mandag til torsdag.
 • Mundtlig eksamen i december 2018
 • Skriftlig eksamen i december 2018
 • Ansøgningsfrist den 1. september 2018, men vi optager kursister efter ansøgningsfristens udløb, så længe der er plads på holdet.